Eerste inschrijving (verblijf van meer dan 3 manden)

OPGEPAST : onze diensten helpen jullie graag verder in het FRANS en het NEDERLANDS  met de stappen die jullie moeten ondernemen. Indien u echter één van deze talen niet machtig bent wordt u   aangeraden om met een TOLK te komen zodat we u de best mogelijke dienstverlening  kunnen bieden.

 

De Europese onderdanen in het bezit van een E kaart of diegene die nog niet zijn ingeschreven in België moeten zich richten tot de afdeling "Europese burgers".

Opgelet: Elke buitenlandse akte of document dat in België wordt opgesteld, moet voldoen aan de criteria voor legalisatie. Indien dit document niet in het Nederlands of in het Frans is opgesteld, moet het door een beëdigd vertaler worden vertaald (zie link FOD Buitenlandse Zaken). Als deze vertaling in het buitenland wordt gemaakt, moet deze aan dezelfde legalisatiecriteria als de opgestelde akte voldoen.


Asielzoeker

U bent een asielzoeker en u wilt naar de gemeente Anderlecht verhuizen.
 
De procedure verloopt in twee stappen.
    • Ofwel hebt u geen inschrijvingsbewijs (oranje kaart). In dat geval moet u zich (op afspraak) met uw bijlage 25 of 26, die u bij de dienst Vreemdelingenzaken werd overhandigd, aanmelden bij het gemeentebestuur.
    • Ofwel heeft u al inschrijvingsbewijs. Raadpleeg in dit geval de procedure voor "adreswijziging".

Eerste stap: controle van de effectiviteit van woonplaats

Tijdens deze eerste stap wordt u gevraagd uw woonplaats aan te geven. Na deze aangifte zal de wijkagent een huisbezoek afleggen om uw domiciliëringsaanvraag te valideren.   

Wat heeft u nodig?

41 euro (Enkel met Bancontact)
Uw bijlage 25 of 26

Tweede stap: inschrijving in het wachtregister van de gemeente Anderlecht en afgifte van het inschrijvingsbewijs

Na bevestiging van de effectiviteit van woonplaats door de wijkagent, kunt u daadwerkelijk worden ingeschreven in het wachtregister van de gemeente Anderlecht en ontvangt u uw inschrijvingsbewijs (oranje kaart).

Wat heeft u nodig?

Uw bijlage 25 of 26
Twee pasfoto’s
11 euro (Enkel met Bancontact)

Houd er rekening mee dat de afspraak voor dit tweede bezoek tijdens de eerste stap door de loketbediende wordt gegeven.

Toeristisch visum (kort verblijf)

Indien u in het bezit bent van een toeristisch visum (kort verblijf) en u verblijft in een andere plaats dan een hotel, bent u verplicht om uw aanwezigheid binnen drie dagen na uw aankomst bij het bureau voor niet-Europese burgers te melden.

U ontvangt een "Verklaring van aankomst" (bijlage 3).

Wat heeft u nodig?

Uw paspoort
Twee pasfoto’s
11 euro (Enkel met Bancontact)

Visum lang verblijf

Als u in het bezit bent van een visum voor langdurig verblijf (gezinshereniging, werk, studie, enz.) moet u naar het gemeentebestuur gaan om het proces voor het verkrijgen van uw verblijfsvergunning op gang te brengen.

U krijgt eerst een bijlage 15, zodat een wijkagent de effectiviteit van uw woonplaats kan controleren.

Houd er rekening mee dat houders van een visum D "werknemer" een bijlage 49 ontvangen en niet een bijlage 15.   

Wat heeft u nodig?

Uw paspoort
Twee pasfoto’s

52 euro (Enkel met Bancontact)

Houd er rekening mee dat u bij uw eerste bezoek een afspraak krijgt van de loketmedewerker.

Geen visum

Loontrekkende werknemers en zelfstandigen

Loontrekkende

U bent niet in het bezit van een visum D, maar u verblijft legaal in België (kort verblijf of toeristenvisum) en u wenst zich als werknemer in België te vestigen.

In dit geval zit u in de zogenaamde procedure "unieke vergunning”. Zie de informatie op de website van het gewest waar de maatschappelijke zetel van uw werkgever is gevestigd.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Vlaams Gewest

Waals Gewest

Duitstalige Gemeenschap

Zelfstandige

De buitenlandse werknemer die in België als zelfstandige wenst te werken, moet in het bezit zijn van een beroepskaart. In België wordt deze kaart uitgegeven door de gewesten.

Raadpleeg de website van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor alle informatie over de beroepskaart (hoe een beroepskaart aan te vragen, vrijstellingen van de verplichting om een beroepskaart te hebben, enz.)

 
Gezinshereniging

Indien u zich in het kader van uw gezinshereniging aansluit bij een Europese burger die in het vreemdelingenregister (met een E kaart, niet een E+ kaart) is ingeschreven, verwijzen wij u naar het volgende onderdeel.

Voor andere gevallen :

  • Niet europese burger vervoegd een niet europese burger

  • Niet europese burger vervoegd een belgische burger

  • Een niet europese burger vervoegd een europese burger ingeschreven in het burgerlijk register, dus titularis van een E+ kaart

  • Een europese burger dat een niet europese burger en niet belg vervoegd

kunt u de rubriek over gezinshereniging op de website van de dienst Vreemdelingenzaken raadplegen voor de samenstelling van uw dossier.

Wij willen uw aandacht vestigen op het feit dat in veel gevallen een retributie aan de dienst Vreemdelingenzaken moet worden betaald voordat de procedure daadwerkelijk kan beginnen. Wanneer dit het geval is, krijgt u een nieuwe afspraak, zodat u een bewijs van betaling van deze retributie kunt voorleggen en het proces kunt starten.

 

Studenten

Opgelet : Studenten van buiten de EU moeten de pagina "studenten" raadplegen