Vernieuwing elektronische verblijfsvergunning

Sommige aanvragen weergenomen onder dit rubriek, kunnen zonder afspraak worden uitgevoerd. Raadpleeg hier voor de afdeling "Aanvragen zonder afspraak"

OPGEPAST : onze diensten helpen jullie graag verder in het FRANS en het NEDERLANDS  met de stappen die jullie moeten ondernemen. Indien u echter één van deze talen niet machtig bent wordt u   aangeraden om met een TOLK te komen zodat we u de best mogelijke dienstverlening  kunnen bieden.

 

De Europese onderdanen in het bezit van een E/EU kaart of diegene die nog niet zijn ingeschreven in België moeten zich richten tot de afdeling "Europese burgers".

Personen die houder zijn van kaart F.

Personen die houder zijn van kaart F zijn verplicht een aanvraag voor een permanente verblijfsvergunning in te dienen (bijlage 22) wanneer hun F-kaart verloopt.

Om te voorkomen dat u moet betalen voor een tweede F-kaart die slechts vijf maanden geldig zou zijn, mag u deze aanvraag echter 5 maanden tot de dag voor het einde van de geldigheid van uw F-kaart indienen.

Prijs: 11 euro (Enkel met Bancontact)

Vernieuwingsaanvraag

Voor de verlenging van A kaarten voor personen die hun verblijf als afstammelingen jonger dan 18 jaar hebben bekomen kan U uw aanvraag ter hernieuwing indienen online via IRISbox.

Formulier ter hernieuwing op IRISbox

Voor de verlenging van anderen A kaarten bekomen ten gevolge van gezinshereniging, kan u eveneens de aanvraag ter hernieuwing indienen online via IRISbox.

Formulier ter hernieuwing op IRISbox

Houders van een A-kaart als "vluchteling" of als "begunstigde van subsidiaire bescherming" die een B-kaart willen verkrijgen, kunnen via IRISbox voor een aanvraag voor onbeperkt verblijf indienen.

Voor wie?

Alle burgers met een buitenlandse nationaliteit ouder dan 12 jaar en afhankelijk van het vreemdelingenregister (kaart A, B, F, identiteitsbewijs)

Wat heeft u nodig?

    • Uw oude verblijfsvergunning
    • Geldig nationaal identiteitsbewijs
    • Een recente en conforme pasfoto
    • In functie van de administratieve toestand, kunnen andere documenten gevraagd worden. Dit is met name het geval voor de vernieuwing van bepaalde kaarten van type A. Raadpleeg de instructies van de Vreemdelingendienst die u bij uw laatste vernieuwing hebt ontvangen.   
      
Opgelet: als u voor een minderjarige een verblijfsvergunning aanvraagt, moet deze aanwezig zijn.

Prijs (Enkel met Bancontact)

Normale procedure:
    • 29,10 euro voor kaart F

    • 29,60 euro voor kaart A, B
      
Zeer dringende procedure:
    • Uitreiking in 1 dag in de gemeente: 170,40 euro

 

Studenten


Voor de verlenging van het verblijf van niet-Europese studenten is een elektronisch formulier opgesteld in IRISbox. Dit stelt ons in staat om de documenten die voor de vernieuwing worden gebruikt, rechtstreeks te analyseren.

Zodra de analyse is voltooid, zullen onze diensten u op de hoogte houden omtrent de volgende stappen binnen de procedure.

U vindt het IRISbox formulier door hier te klikken.

 

Afhaling van uw elektronische verblijfsvergunning

Opgelet, het afhalen van uw identiteitsdocument gebeurt ALTIJD op de plaats van aanvraag.

Wanneer?

Als u uw verblijfsvergunning via de normale procedure heeft besteld, is deze bij de gemeente aangekomen op het moment dat u de pin/puk-codes in uw brievenbus heeft ontvangen. Dit duurt ongeveer 3 weken.   
Als u deze na drie weken nog niet heeft ontvangen, zie sectie pin/puk-code ingevoegd betrekking hebben  (link)

Wat heeft u nodig?

    • Uw oude verblijfsvergunning
    • De codes die u thuis heeft ontvangen


Wat te doen in geval van verlies of diefstal?

    • Stap 1: doe een aangifte van diefstal of verlies bij de politie, Demosthenesstraat 36.
    • Stap 2: na deze aangifte ontvangt u een “bewijs van aangifte van verlies, diefstal of vernietiging”.Opgelet: met dit document kunt u niet naar het buitenland reizen.
    • Stap 3: bel DocStop op 00800 2123 2123 of +32 2 518 2123 om fraude te voorkomen.
    • Stap 4: maak een afspraak bij de vreemdelingendienst om een nieuwe kaart aan te vragen.
Neem de “verklaring van verlies, diefstal of vernietiging” mee, net als een recente en conforme pasfoto, uw geldig nationaal identiteitsbewijs en het voorziene bedrag.
    • Stap 5: wanneer u de pin/puk-codes ontvangt, maakt u een afspraak bij de dienst Bevolking waar de identiteitskaart werd besteld.
      Neem uw codes mee, net als de “aangifte van verlies, diefstal of vernietiging”.

 

Aanvraag identiteitsbewijs

Voor wie?

Het identiteitsbewijs wordt gebruikt om het verblijfsrecht in België te bewijzen voor buitenlandse kinderen onder de 12 jaar.
Dit is nodig om terug te mogen keren naar het Belgische grondgebied.
Het is niet verplicht en u moet het zelf aanvragen voor uw kinderen.

Opgelet: vergeet niet de geldigheid van uw identiteitsdocumenten te controleren om te kunnen reizen op de website  "Diplomatie Belgium"

Wat heeft u nodig?

    • Een recente en conforme pasfoto
      
Opgelet: de aanwezigheid van het kind en van de persoon met ouderlijk gezag is verplicht.

Termijn?

Onmiddellijk

Prijs?

Gratis


Wat te doen in geval van verlies of diefstal?

    • Stap 1: doe een aangifte van diefstal of verlies bij de politie, Demosthenesstraat 36.
    • Stap 2: na deze aangifte ontvangt u een “bewijs van aangifte van verlies, diefstal of vernietiging”.Opgelet: met dit document kunt u niet naar het buitenland reizen.
    • Stap 3: maak een afspraak met de vreemdelingendienst om een nieuw identiteitsbewijs aan te vragen.
Neem de “verklaring van verlies, diefstal of vernietiging” mee, net als een recente en conforme pasfoto en het voorziene bedrag.


      Opgelet: de aanwezigheid van uw kind is verplicht