Samenstelling

Fabrice Cumps Burgemeester

Politie - Gesubsidieerde projecten– Erfgoed – Fr. Cultuur en Academies – Fr. Bibliotheek – Juridische Zaken. 
Raadsplein 1
fcumps@anderlecht.brussels 
02 558 08 80

Jérémie Drouart 1ste Schepen

Modernisering van de administratie - Participatie - Informatie - Aankoopcentrale - HRM - Informatica - Gelijke Kansen - Interne Controle - IDPBW - Arbeidsgeneeskunde
Van Lintstraat 6
jdrouart@anderlecht.brussels  
02 558 08 21

Susanne Müller-Hübsch 2de Schepen

Stadsontwikkeling - Openbare Werken - Mobiliteit - Parkeerbeleid - Aanleg van de openbare ruimte - Netten
Van Lintstraat 6
smullerhubsch@anderlecht.brussels 
02 436 65 05

Fabienne Miroir 3de Schepen

Burgerlijke Stand - Bevolking - Begraafplaats - Seniorenbeleid - Pensioenen - Handicapbeleid - Sociale Zaken
Raadsplein 1
fmiroir@anderlecht.brussels
02 558 08 13

Elke Roex 4de Schepen

Nl. Onderwijs - Nl. Kinderdagverblijven - Nl. Cultuur - Nl. Jeugd - Nl. Bibliotheek - Nl. Samenlevingsopbouw – Financiën - Economie - Tewerkstelling - Handel - Wekelijkse markten
Georges Moreaustraat 5
eroex@anderlecht.brussels 
02 558 08 23

Fatiha El Ikdimi  5de Schepen

Gemeentelijke Huisvesting - Gemeentegebouwen - Gemeenteterreinen - Fr. Jeugd
felikdimi@anderlecht.brussels 
Van Lintstraat 6
02 558 08 27

Alain Kestemont 6de Schepen

Preventie - Veiligheid in de Steden - Afstemming van het preventie- en veiligheidsbeleid - Controle en bestrijding van stadskankers en huisjesmelkers - GAS-beleid - Stedenbouwkundige Vergunningen - Milieuvergunningen
Aumalestraat 21
alkestemont@anderlecht.brussels 
02 526 85 56

Nadia Kammachi 7de Schepen

Stadsrenovatie - Duurzame Wijkcontracten - Dierenwelzijn - Hygiëne
Van Lintstraat 6
nkammachi@anderlecht.brussels 
02 558 08 25

Alan Neuzy 8de Schepen

Ecologische Transitie - Bezetting van het openbaar domein - Duurzame Ontwikkeling - Onderhoud van de openbare ruimte (Netheid - Groene Ruimten – Vervoer)
Van Lintstraat 6
aneuzy@anderlecht.brussels 
02 436 65 10

Julien Milquet 9de Schepen

Internationale Solidariteit - Sport - Erediensten - Sociale Cohesie
Scheutlaan 145
jmilquet@anderlecht.brussels 
02 523 36 60

Guy Wilmart 10de Schepen

Fr. Onderwijs – Fr. Kinderdagverblijven – Evenementen – Gezondheid (met inbegrip van schoolgeneeskunde).
Raadsplein 1
gwilmart@anderlecht.brussels
02 558 08 24