Klimaatactieplan 1070

Logo

Klimaatverandering

 • De Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering (IPCC), heeft nogmaals gewezen op de dringende noodzaak van actie met de publicatie op 4 april van het laatste luik van het meest recente rapport, waarin eens te meer de onmiskenbare invloed van de mens op het klimaat wordt bevestigd met ongekende veranderingen in het klimaatsysteem.
 • Het antwoord op deze klimaatuitdaging is tweeledig:
  • beperking van de klimaatverandering door de uitstoot van broeikasgassen (bijv. CO2, methaan, enz.) te verminderen
  • aanpassing aan de klimaatverandering, d.w.z. aanpassing aan extreme weersomstandigheden (bijv. overstromingen, hittegolven).

 
Hoe wordt de aanpak op het niveau van de gemeente Anderlecht georganiseerd?
Een klimaatactieplan

In lijn met de noodtoestand inzake klimaat die in december 2019 is afgekondigd

 • De gemeente werkt momenteel aan een klimaatactieplan dat tegen eind 2022 operationeel zal zijn.
 • Dit actieplan is van toepassing op het grondgebied en het gemeentebestuur en heeft betrekking op de volgende thema's: energieverbruik van gebouwen, mobiliteit, voeding, afval, biodiversiteit, water en luchtkwaliteit.
 • Het doel van dit plan is acties uit te voeren om de uitstoot van broeikasgassen op het grondgebied en bij het bestuur tegen 2030 te verminderen en tegelijkertijd acties op te zetten om het grondgebied minder kwetsbaar te maken voor klimaatverandering.
 • Het plan bestaat uit 5 fasen en komt op participatieve wijze tot stand door de burgers en het gemeentepersoneel te betrekken bij fase 2 betreffende de gedeelde diagnose en bij fase 4 met betrekking tot de bepaling van de acties.

Time line

Laatste nieuws over het klimaatactieplan

 1. Bijdragen aan de inspanning van Europa door te streven naar koolstofneutraliteit tegen 2050 en door de directe broeikasgasuitstoot op het grondgebied (inclusief het bestuur) tegen 2030 te verminderen met 55% ten opzichte van 1990, en door het vermogen van het grondgebied om CO2 op te nemen, te versterken.
 2. Zorgen voor een rechtvaardige transitie die inhoudt dat het voorkomen en verminderen van sociale ongelijkheden en precaire situaties integraal deel uitmaakt van de ontwikkeling en de uitvoering van het klimaatbeleid.
 3. Zorgen voor een voorbeeldfunctie van de overheid door uiterlijk in 2040 koolstofneutraliteit te bereiken voor het gemeentebestuur.
 4. Deze doelstellingen bereiken met het oog op overeenstemming met de andere milieu-uitdagingen (biodiversiteit, indirecte emissies, hulpbronnen, ...).
 5. Aanpassing aan de onvermijdelijke gevolgen van de klimaatverandering en tegen 2050 bestand zijn tegen de klimaatverandering (bv. koeling van de openbare ruimte en voorkoming van overstromingen).

  Lees het artikel in het aprilnummer van Anderlecht Contact
 • In het kader van fase 2 betreffende de gedeelde diagnose werden thematische wandelingen met burgers georganiseerd om concrete verwezenlijkingen te ontdekken die gunstig zijn voor het klimaat en om de mening van de burgers te verkrijgen over de sterke en zwakke punten van het grondgebied en over de bedreigingen en kansen, om het ontwerp van diagnose verder uit te werken.
 • De gemeente heeft de balans opgemaakt van de uitstoot op het grondgebied en van de activiteiten van het bestuur.

  Voor verdere informatie kunt u hier het verslag lezen over de uitstoot op het grondgebied en van het bestuur

Wenst u meer informatie?

Wenst u op de hoogte te worden gehouden van komende activiteiten in verband met het klimaatactieplan?

Neem contact op met de cel Klimaat – klimaat@anderlecht.brussels