Klimaatactieplan 1070

Klimaatactieplan 1070 - blijf op de hoogte via

anderlecht.futureproofed.com

Klimaatverandering

 • Het IPCC, de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering, onderstreept nogmaals de noodzaak om meer actie tegen klimaatverandering te ondernemen, met de publicatie van zijn laatste syntheserapport op 20 maart 2023 (). Het rapport bevestigt nogmaals de ondubbelzinnige invloed van de mens op het klimaat met ongekende veranderingen in het klimaatsysteem.
 • Het antwoord op de klimaatuitdaging is tweeledig :
  • beperking van klimaatverandering door de broeikasgasemissies te verminderen (bv. CO2, methaan..)
  • aanpassing aan de klimaatverandering, d.w.z. aanpassing aan extreme weersomstandigheden (bv. overstromingen, hittegolven).

Hoe pakt de gemeente Anderlecht deze uitdaging aan ?
Een klimaatactieplan

Na het uitroepen van de klimaatnoodtoestand in 2019

 • Heeft de gemeente haar Klimaatactieplan voor de periode 2023-2030 goedgekeurd. Het gaat uiteraard over energie en mobiliteit, maar ook over voedsel, basisstof, water, het groene netwerk, gezondheid en bestuur.
 • Heeft de gemeente de ambitie om bij te dragen tot de Europese inspanning door naar koolstofneutraliteit tegen 2050 te streven. Dit door de directe uitstoot van broeikasgassen op het grondgebied (inclusief het bestuur) tegen 2030 met 55% te verminderen (ten opzichte van 1990), en door de CO2-absorptiecapaciteit van het grondgebied te versterken.
 • Het Klimaatactieplan werd opgebouwd in 5 stappen op participatieve wijze : burgers en lokale ambtenaren werden betrokken bij fase 2 van de diagnose en fase 4 van de vaststelling van acties.

 • Heeft de gemeente haar Klimaatactieplan voor de periode 2023-2030 goedgekeurd. Het gaat uiteraard over energie en mobiliteit, maar ook over voedsel, basisstof, water, het groene netwerk, gezondheid en bestuur.
 • Heeft de gemeente de ambitie om bij te dragen tot de Europese inspanning door naar koolstofneutraliteit tegen 2050 te streven. Dit door de directe uitstoot van broeikasgassen op het grondgebied (inclusief het bestuur) tegen 2030 met 55% te verminderen (ten opzichte van 1990), en door de CO2-absorptiecapaciteit van het grondgebied te versterken.
 • Het Klimaatactieplan werd opgebouwd in 5 stappen op participatieve wijze : burgers en lokale ambtenaren werden betrokken bij fase 2 van de diagnose en fase 4 van de vaststelling van acties.
 • Het Klimaatactieplan bestaat uit 73 acties, waarvan 1/3 betrekking heeft op het gemeentebestuur en 2/3 op het grondgebied van Anderlecht.
 • Het doel van deze verschillende acties is tweeledig: vermindering van de broeikasgasemissies op het grondgebied en binnen de gemeente tegen 2030, en tegelijkertijd uitvoering van acties om het grondgebied minder kwetsbaar te maken voor klimaatverandering. Er zal prioriteit worden gegeven aan acties waardoor iedereen verbeteringen in zijn dagelijks leven kan zien: energiebesparing door renovatie van gebouwen en gedragsverandering, actieve mobiliteitseducatie vanaf jonge leeftijd om onze luchtkwaliteit te verbeteren, aanplant van bomen en versterking van bestaande groene ruimten om schade door overstromingen te beperken, en een aangenamere omgeving te creëren tijdens hittegolven.

Laatste nieuws over het klimaatactieplan

Het Klimaatactieplan werd op 30 maart 2023 door de gemeenteraad goedgekeurd.
Persbericht

De ambitie is rond 5 assen opgebouwd :

 1. Bijdragen tot de Europese inspanning door te streven naar koolstofneutraliteit tegen 2050, en door de directe uitstoot van BKG van het grondgebied (bestuur inbegrepen) tegen 2030 te verminderen met -55% ten opzichte van 1990, en door de CO2-absorptiecapaciteit van het grondgebied te versterken
 2. Zorgen voor een rechtvaardige overgang hetgeen impliceert dat het voorkomen en verminderen van sociale ongelijkheden en situaties van bestaansonzekerheid integraal deel moeten uitmaken van de ontwikkeling en uitvoering van klimaatbeleid
 3. Ervoor zorgen dat de overheidsinstanties een voorbeeldfunctie vervullen door uiterlijk in 2040 koolstofneutraliteit te bereiken voor het bestuur
 4. Deze doelstellingen verwezenlijken op een wijze die verenigbaar is met andere milieu-uitdagingen (biodiversiteit, indirecte uitstoot, recyclage…)
 5. Aanpassing aan de onvermijdelijke gevolgen van de klimaatverandering en tegen 2050 weerbaar worden tegen klimaatverandering (bv. opfrissing van de openbare ruimten en preventie van overstromingen)

  Link naar het persbericht van 29 maart 2022
  Lees het artikel in het aprilnummer van Anderlecht Contact
 • Als onderdeel van stap 2 van de diagnose werden thematische burgerwandelingen georganiseerd om concrete verwezenlijkingen te ontdekken die gunstig zijn voor het klimaat, en om input van de burgers te verzamelen over de sterke en zwakke punten van het gebied en over de bedreigingen en kansen, teneinde het diagnoseproject te voeden.
 • De Gemeente heeft een referentie-inventaris van de uitstoot van broeikasgassen voor het grondgebied en het gemeentebestuur gemaakt.Voor verdere informatie kunt u hier het verslag lezen over de uitstoot op het grondgebied en van het bestuur

Wenst u meer informatie?

Wenst u op de hoogte te worden gehouden van komende activiteiten in verband met het klimaatactieplan?

Neem contact op met de cel Klimaat – klimaat@anderlecht.brussels.