Algemeen nood- en interventieplan

Een algemeen nood- en interventieplan (ANIP) is een plan dat algemene richtlijnen en de nodige informatie bevat om de goede aanpak van een noodsituatie te garanderen.

Noodsituatie

Een verkeersongeval, een overstroming, een brand, een gewelddadige betoging,..., noodsituaties kunnen heel divers zijn en om het even wanneer opduiken. Van zodra ze een bedreiging vormen voor de bewoners of hun eigendom, kan de burgemeester - in overleg met de spoeddiensten - het gemeentelijke nood- en interventieplan afkondigen om de bescherming, de communicatie en de eventuele hulp aan de bevolking in goede banen te leiden.

Inhoud

Het algemeen nood- en interventieplan omvat volgende luiken:

  • De inventaris van de bestaande potentiële risico’s op het gemeentelijk grondgebied
  • De lijst van de in te zetten middelen om een belangrijke crisis te beheren, meer bepaald de organisatie voor het opvangen van rechtstreekse en onrechtstreekse slachtoffers
  • De informatie van de bevolking en de media in geval van een crisis
  • Het beheer van de hervatting van het normale leven
  • De evaluatie en aanpassing van de procedures door lessen te trekken uit de ervaring

Van zodra een noodsituatie zich niet langer beperkt tot de gemeente, kan de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad of zelfs de minister van Binnenlandse Zaken het algemeen nood- en interventieplan op regionaal of federaal afkondigen.

Risico-info

De beste manier om een noodsituatie het hoofd te bieden is zich erop voorbereiden. Daarom creëerde de FOD Binnenlandse Zaken de portaalsite www.risico-info.be met tal van praktische preventie- en andere tips bij uiteenlopende noodsituaties: stroomschaarste, overstroming, storm, pollutiepiek, Seveso (bedrijf waar gevaarlijke stoffen geproduceerd, verwerkt of opgeslagen worden),... Neem gerust een kijkje om u te informeren en voor te bereiden.