Nuttige links

Localisatieplan van de gemeentescholen

Inschrijven in het Nederlandstalig basis- en secundair onderwijs

www.inschrijveninbrussel.be
Alle info over inschrijven in het Nederlandstalig basis- en secundair onderwijs

School- en studietoelagen

www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen
Alle info over school- en studietoelagen.

Brede Scholen

https://www.vgc.be/wat-biedt-n-brussel/onderwijs-vorming/brede-scholen
In Anderlecht zijn er verschillende Brede Schoolwerkingen. Brede Scholen zijn scholen én organisaties die alles inzetten op maximale ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren. Hoe ze dat voor elkaar krijgen? Door samen te werken met de buurt, ouders en alle mogelijke organisaties; een écht geïntegreerde aanpak dus.

Schoolvakanties

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/schoolvakanties
Overzicht schoolvakanties.

Tijdschrift Klasse

www.klasse.be
Klasse biedt mensen uit het onderwijs, ouders en leerlingen info via online kanalen, een magazine, acties en campagnes.

Nederlandstalig Onderwijs in Brussel

www.onderwijsinbrussel.be
Hier vind je alle informatie over het Nederlandstalig onderwijs en het Nederlandstalige opleidingsaanbod in Brussel.

Onderwijsaanbod in Vlaanderen

www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod
Hier wordt de structuur van het onderwijs in Vlaanderen beschreven en kun je kijken welke studierichtingen de verschillende scholen aanbieden.

Departement Onderwijs

www.ond.vlaanderen.be
Hier vind je, onder meer, info over de onderwijssysteem en het beleid, de eindtermen, leerlingenbegeleiding, de diverse onderwijsniveaus: basis-, secundair, hoger onderwijs, permanente vorming, databanken over regelgeving, studie- en scholenaanbod, onderwijsliteratuur, nascholing en publicaties.

Vlaamse Onderwijsraad (VLOR)

www.vlor.be
Vertegenwoordigers uit het hele onderwijslandschap overleggen in de VLOR over het onderwijsbeleid. Op basis daarvan geeft de VLOR adviezen aan de Vlaamse overheid.

Leerplicht

www.ond.vlaanderen.be/leerplicht
Voor alle vragen in verband met leerplicht in het basis- en het secundair onderwijs.

ICT in het onderwijs

www.ond.vlaanderen.be/ICT
Deze website van het departement Onderwijs houdt je op de hoogte van het ICT-beleid voor het onderwijs in Vlaanderen.

KlasCement

http://klascement.net
Net- en vakoverstijgend uitwisselingsplatform en forum rond ICT voor leerkrachten en studenten.

Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS)

www.schoolsport.be
De Stichting Vlaamse Schoolsport helpt je met informatie over allerhande sport voor scholen en leerlingen.

De Brusselse Keukens

De Brusselse Keukens leveren de maaltijden aan de Anderlechtse gemeentescholen.

www.debrusselsekeukens.be