Handelaars

Sinds 2 februari 2013 dienen de handelaars:

 1. een contract gesloten te hebben met een ophaler geregistreerd bij Brussel Leefmilieu;
 2. zakken of containers te gebruiken die door de ophaler erkent worden;
 3. afval selectief te sorteren:
  • gevaarlijk afval
  • papier en karton
  • PMD
  • glasafval van witte en gekleurde verpakkingen
  • plantaardig afval
  • afval onderworpen aan een terugnameplicht
  • afval van dieren

Gelden deze verplichtingen voor mij?

Als werkgever, of u nu manager bent van een winkel, een restaurant, een snackbar of een vertegenwoordiger van een bedrijf of een vereniging, bent u verantwoordelijk voor de juiste verwerking van het afval dat is geproduceerd tijdens uw professionele activiteit.

Alle bedrijven zijn onderworpen aan een verplichting om te sorteren. De “ondernemingen” zijn alle entiteiten die bij de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn ingeschreven: zelfstandigen, natuurlijke personen, vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, OCMW’s, administraties, … Zodra u een ondernemingsnummer heeft en afval produceert, bent u dus onderworpen aan deze verplichting.

Wat moet ik doen om aan de wettelijke eisen te voldoen?

 

Een contract hebben of afsluiten met een geregistreerde ophaler.

 • Bij een inspectie kun je ook met een factuur of certificaat aantonen dat je afval verwerkt wordt.
 • Tref zo nodig maatregelen binnen jouw bedrijf om te voldoen aan de sorteerplicht van papier en karton.

Waarom deze verplichtingen?

 • Door afval te recycleren, worden zowel grondstoffen als energie bespaard.
 • De financiering van het afvalbeheer van professionals moet worden gescheiden van die van de huishoudens.

Wat riskeer ik?

Bij niet-naleving riskeer je een administratieve sanctie tot € 350 op grond van artikel 30 van het algemeen politiereglement.

Ter herinnering, als je vuilniszakken buitenzet die niet aan de voorschriften voldoen, bedraagt de boete € 200 per zak. Als je kartonnen dozen buitenzet die niet aan de voorschriften voldoen bedraagt de boete € 500/m³.