1070 Respect

Als onderdeel van de 1070 Respect campagne, stelt de Gemeente verschillende dingen voor:

Wat afval op straat gooien is zeker niet onschuldig. Klein afval, zoals verpakkingen, sigarettenpeuken, blikjes, papiertjes, plastic zakjes of kauwgom achterlaten op het voetpad, langs de weg en in onze groene ruimten is nefast voor de levenskwaliteit in onze gemeente.

Zulk afval weggooien waar het niet hoort, kan ernstige gevolgen hebben:

  • Het zorgt voor een onveiligheidsgevoel bij de bevolking
  • Het verspreidt een zeer onaangename geur en trekt ongedierte aan
  • Het verontreinigt de bodem en het grondwater
  • Het zorgt voor een vicieuze cirkel van vervuiling: hoe meer een plaats vervuild is, hoe minder zorg men er voor draagt
  • Het afval dat verwijderd moet worden, bezorgt onze gemeentearbeiders iedere dag een enorme werklast Hoe kunnen we onze openbare ruimten netter maken?
  • Zoek de dichtstbijzijnde vuilnisbak en werp uw klein afval weg
  • Werp uw sigarettenpeuken in asbakken die buiten staan of in een draagbare variant
  • Spreek mensen die afval weggooien op de openbare weg beleefd aan
  • Vermijd producten met te veel verpakkingen

Afval weggooien op een openbare plaats wordt beschouwd als overlast gesanctioneerd door het Algemeen Politiereglement (artikel 38) en kan een boete tot 350 euro opleveren.