Straatvegen

Wie moet de voetpaden vegen?

Artikel 22 van het algemeen politiereglement bepaalt dat "De voetpaden […] alsook boomspiegels, moeten worden onderhouden en in goede staat worden gehouden. Deze verplichting valt hoofdelijk ten laste van de eigenaar, de mede-eigenaar, iedere houder van eenzakelijk recht op het gebouw, de huurder, de conciërge, de portier, de bewaker en de personen die belast zijn met het dagelijkse onderhoud van de gebouwen.

De gemeente moet daarom vooral de wegenis onderhouden, evenals de goten met de waterslikkers (riolen) om verstopping te voorkomen en kleine overstromingen te vermijden.

Het is echter vanzelfsprekend dat als een straatveger langs afval op een stoep komt, hij dit zal wegnemen aangezien de wind dit afval kort na zijn passage in de goot kan blazen.