Wonen

Wil je een gemeentewoning huren?

Om gebruik te kunnen maken van een gemeentelijke woning, moet de kandidaat:
    • 1ste optie: Invullen van het online inschrijvingsformulier via Irisbox
    • 2de optie : een aangetekende brief te sturen naar het volgende adres:


Gemeentebestuur Anderlecht
Dienst huisvesting
Transvaalstraat 21
1070 Anderlecht


Hier klikken om het inschrijvingsformulier te downloaden De elektronische en papieren formulieren moeten vergezeld gaan van de documenten op pagina 5.

Het formulier moet worden ingediend bij de dienst Huisvesting, Transvaalstraat 21 te 1070 Anderlecht. Wij zijn  open van maandag tot en met woensdag tussen 9.00u en 11.00u.


Opgelet: de wachttijd kan oplopen en hangt af van het type van woning overeenkomstig met de gezinssamenstelling.


Opgelet: Geen enkel formulier dat per e-mail wordt verstuurd zal behandeld worden.


Meer info?
Bekijk het toewijzingsreglement van gemeentelijke woningen (algemene toelatingsvoorwaarden tot het register, inschrijving, hernieuwing en schrapping, beroep, toewijzingsprocedure,…).

 

Anderlechtse Haard

 

De Anderlechtse Haard is een sociale huisvestingsmaatschappij die woningen verhuurt aan mensen die geen woning op de reguliere verhuurmarkt kunnen huren.

Opgelet: door de grote vraag naar woningen, kom je mogelijk op een wachtlijst terecht