straathoekwerkers en Jeugdwerkers

Pijler sociaal buurtopbouwwerk

Missies

  • Het ondersteunen van de inwoners van de gemeente met speciale aandacht voor de meest kwetsbaren;
  • Een gevoel van welzijn bevorderen in de wijk, thuis, op het werk;
  • Begeleiden en ondersteunen van levensprojecten op een verantwoorde en autonome manier;
  • Luisteren, begeleiden en informeren van het publiek.

Pool jeugd

Jeugdwerker - Projectbeheerder jeugd - Projectbeheerder burgerzin 2.0

We bereiken de jongeren in de wijken door dagelijkse zonering en door workshops te organiseren in scholen, jeugdhuizen en andere verenigingen over thema's die verband houden met onze preventie- en veiligheidsplannen. De Projectbeheerder jeugd houdt zich bezig met thema's die verband houden met het levenspad van de jongere: solidariteit, jeugd-/politieverhouding, veerkracht, time-out (even weg van de buurt/het dagelijks leven), enz.

De Projectbeheerder burgerzin 2.0 pakt kwesties aan die rechtstreeks verband houden met sociale media: media-educatie, fake news, kritisch denken, enz.

Pool sociaal buurtonthaal

Straathoekwerkers - Projectbeheerder precaire woon-/leefsituaties

We verwelkomen het publiek tijdens onze sociale permanenties die twee keer per week in onze 3 steunpunten plaatsvinden. We zijn ook op straat aanwezig tijdens de reguliere zoneringen in de wijken.

Waar vind je onze Preventiesteunpunten terug?

• Preventiesteunpunt Kuregem: Liverpoolstraat 65/67 – 02 527 50 13

• Preventiesteunpunt Centrum: Griffiestraat 5 A – 02 526 12 50

• Preventiesteunpunt West: Lenniksebaan 278b in de Klaverwijk – 02 563 19 32

• Projectbeheerder Jeugd: 0498/588 903

• Projectbeheerder Burgerzin 2.0: 0494/577 986

• Projectbeheerder Precaire woon-/leefsituaties: 0491/624 209

Coördinatie Pool Jeugd: Bilal Al Jabrouni – 0484/163 733

Coördinatie Pool sociaal buurtonthaal: Abdel Chatar – 0499/868 432