Internationale Betrekkingen

DE CEL INTERNATIONALE BETREKKINGEN


De opdracht van de cel Internationale Betrekkingen bestaat erin gemeentelijke projecten op het gebied van internationale solidariteit, gedecentraliseerde samenwerking (tussen steden) en internationale betrekkingen te ontwikkelen, te coördineren en uit te voeren.

Deze opdracht omvat: