Publicaties

U kunt de agenda van de gemeenteraad en de processen-verbaal van de gemeenteraden online bekijken met : publi.irisnet.be

Politieverordeningen

Jaarlijks verslag Anderlecht

Jaarlijks verslag betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen

Begroting 2017

Rekeningen 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Handicapbeleid

Sociaal Handvest