Politiek project

De gemeente is de plek bij uitstek die het dichtst bij het dagelijkse leven van de inwoners staat. Daarom heeft het college een algemeen project willen uitwerken dat alle thema's bundelt waarbij Anderlechtenaren betrokken zijn. Alle noden worden geanalyseerd binnen de context van de verschillende wijken die onze gemeente rijk is. Het college is zich ervan bewust dat de problemen van wijk tot wijk kunnen verschillen.

Bekijk het algemeen beleid van het college en de grote principes van het beleidsproject (2018-2024)