Participatie

Participatie

Het Participatiehuis wil inwoners betrekken bij wat er in Anderlecht gebeurt en hen aanmoedigen om deel te nemen aan burgerprojecten door:

  • wijkcomités en burgers te helpen die zich willen inzetten voor hun gemeente
  • de projectoproep “Burgerprojecten” te organiseren om projecten in de wijk te subsidiëren
  • de Europese Week van de Lokale Democratie in Anderlecht te coördineren
  • infoavonden te organiseren, zoals de Particip' Cafés

Op de website van de dienst Participatie vind je meer informatie en een overzicht van alle projecten: www.anderlecht-participatie.be