STEDENBOUWKUNDIGE INLICHTINGEN

De stedenbouwkundige inlichtingen bestaan uit een officieel document opgesteld door het gemeentebestuur met informatie over de bestemming van een goed, eventuele stedenbouwkundige overtredingen en de stedenbouwkundige regels die van toepassing zijn op het goed.
Het document moet door de verkoper worden verstrekt aan kandidaat-kopers voorafgaand aan elke verkoopakte of overdracht van zakelijke rechten.

De stedenbouwkundige inlichtingen worden alleen verstrekt aan de eigenaar of aan een persoon die door de eigenaar gemachtigd is (notaris, makelaar, architect, advocaat, verwante, enz.) op schriftelijke aanvraag, tegen betaling, voor elk perceel, van een retributie van 86 euro of 172 euro voor dringende behandeling in geval van een gerechtelijke verkoop.

De aanvraag moet per post (Veeweidestraat 100, 1070 Anderlecht) of per e-mail (si@anderlecht.brussels) naar de dienst Stedenbouwkundige Inspectie en Conformiteit worden gestuurd door middel van dit formulier samen met de gevraagde documenten.
Het formulier is verplicht en kan niet worden gewijzigd.
Betalingen moeten gebeuren op rekeningnummer BE78 0910 1122 8686, met vermelding van het adres van het goed.

De behandelingstermijn van een aanvraag voor stedenbouwkundige inlichtingen bedraagt 30 dagen en begint pas te lopen als alle gevraagde documenten, inclusief de betaling, ontvangen zijn.

U kunt de perceelsidentificatie (kadastraal nummer) van uw goed vinden op de cartografische website van het kadaster: http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=fr_BE.

Om de analyse van uw goed correct te kunnen uitvoeren, kan het gemeentebestuur u verzoeken om andere documenten in te dienen, zoals foto's of plannen (zie de lijst van facultatieve documenten op het aanvraagformulier).

Als u problemen hebt met het invullen van het aanvraagformulier of met het vinden van de juiste documenten, kunt u telefonisch contact met ons opnemen op 02/558.09.25 of per e-mail op si@anderlecht.brussels.

Om de archieven te raadplegen (plannen en vergunningen): https://www.anderlecht.be/index.php/nl/organisme/dienst-stedenbouwkundige-archieven
Voortaan moeten alle aanvragen worden ingediend via de volgende link: https://irisbox.irisnet.be/irisbox
Indien nodig, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de dienst Archieven per telefoon op 02/558.08.39 of per e-mail op archives@anderlecht.brussels

Opgelet: Om onaangename verrassingen te voorkomen, raden we iedereen die een onroerend goed wil kopen ten zeerste aan om

  • persoonlijk kennis te nemen van de stedenbouwkundige inlichtingen;
  • de plannen en vergunningen te raadplegen en te vergelijken met de bestaande feitelijke toestand van het gebouw, indien nodig met de hulp van een architect;
  • ons te raadplegen indien nodig.