Begraafplaats Vogelenzang

Begraafplaats plan

De begraafplaats in beeld

 

Geschiedenis

De begraafplaats van Anderlecht lag eeuwenlang aan de voet van de collegiale Sint-Pieter-en-Sint-Guidokerk.  Maar naarmate het aantal inwoners op ons grondgebied toenam, werd het duidelijk dat de aanleg van een nieuwe begraafplaats onvermijdelijk was.  In 1866 werd de nieuwe begraafplaats aan het Rustplein ingehuldigd.  In het begin besloeg deze een oppervlakte van 96 are en 50 centiares.  Gedurende deze eeuw moest grond grenzend aan de begraafplaats worden aangekocht om deze uit te breiden. Maar met een bevolking van 88.000 in 1937 kwam de vraag naar een nieuwe, grotere begraafplaats weer op. De maximale capaciteit was bereikt.

Daarom werd overgegaan tot de aankoop van percelen op de plaats genaamd “Vogelenzang”.  In 1949 werden de eerste werkzaamheden aangevat.  Deze werken omvatten buiten de aanleg van de rustplaats en de directe omgeving ervan, eveneens een stedenbouwkundige studie van de wijk rond de begraafplaats. Pas op 31 oktober 1954 werd de nieuwe begraafplaats officieel ingehuldigd.

De begraafplaats heeft een oppervlakte van 18 hectare 80.

Inrichtingen

Naast de gemeenschappelijke en traditionele voorzieningen waarover alle begraafplaatsen beschikken (columbarium, perk voor asverstrooiing, …), werd er op 26 juni 2006 een multiconfessioneel perk ingehuldigd.  Dit perk, bestemd tot de begraving van joodse of islamitische gelovigen, werd opgericht teneinde de mogelijkheid te verschaffen aan de verschillende gemeenschappen begraven te worden in overeenstemming met hun overtuigingen.

Op 25 oktober 2008 werden de inrichtingswerken van het urneveld voltooid en het perk is sindsdien in gebruik.  

Op 1 maart 2010 eindigden de inrichtingswerken van de sterrenweide en het perk is sindsdien in gebruik. Er is ook de mogelijkheid om de as van foetussen te verstrooien.