Steunpunt Schoolvragen

Nederlandstalig onderwijs

Franstalig onderwijs

 

Presentatiefolder voor professionelen

Wie kan bij deze dienst terecht?

Steunpunt Schoolvragen wil het schoolwelbevinden versterken van leerlingen die in Anderlecht wonen of naar school gaan. Hulp wordt geboden aan zowel leerlingen, ouders, scholen als organisaties.

Leerlingen en ouders kunnen hier terecht voor ... ?

 • Informatie over de onderwijswetgeving, de mogelijke studierichtingen
 • Hulp bij het zoeken naar een school en het inschrijven (uitsluiting, nieuwkomer, verhuis,...)
 • Het uitwerken van een gepersonaliseerde schoolloopbaan
 • Begeleiding bij spanningen op school (vb. tussen ouders en directie, leerlingen en leerkrachten)
 • Psychologische steun bij moeilijke situaties op school
 • Begeleiding bij situaties van schoolverzuim
 • Hulp bij leerproblemen (zoeken naar begeleiding voor huiswerk, Nederlands, remediëring, …)

Wat biedt de dienst aan voor organisaties en scholen?

 • Het samenbrengen van professionals in een lokaal overleg rond schoolwelbevinden.
 • De begeleiding bij en het uitwerken van projecten rond preventie en vermindering van schoolverzuim.
 • Informatie verstrekken over recente onderwijsontwikkelingen, lokale en regionale bronnen inzake schoolwelbevinden.
 • Collectieve infosessies over onderwijsthema's, bijvoorbeeld inschrijvingen in het basis- en secundair onderwijs.

Presentatie folder

Nederlandstalig onderwijs

Hieronder vindt u informatie die betrekking heeft tot het Nederlandstalig onderwijs: fiches omtrent schoolse thema’s, een plan van Anderlecht waarop de kleuter- en lagere scholen en de inschrijvingsprocedure zijn aangeduid, en enkele nuttige websites.

Fiches omtrent schoolse thema’s : Nederlandstalig onderwijs

Plan met de Nederlandstalige scholen op Anderlecht en de inschrijvingsprocedure

Nuttige Websites

 • www.inschrijveninbrussel.be
  Hier vinden we alle informatie terug die betrekking heeft op de inschrijvingsprocedure in het kleuter- lager en secundair onderwijs in Brussel. Kan geraadpleegd worden in het Frans, Nederlands en Engels.
 • www.onderwijskiezer.be
  Verzamelt het Nederlandstalig onderwijsaanbod in Brussel en Vlaanderen, zowel wat betreft het kleuter, lager, secundair en hoger onderwijs. Deze site omvat tevens informatie omtrent internaten, de structuur van het onderwijs,…
 • www.onderwijs.vlaanderen.be et www.vlaanderen.be/onderwijs-en-vorming
  Volgende vragen rond onderwijs worden er behandeld : de leerplicht, de schoolkosten, evaluaties, schoolhulp, schoolvakanties,….
 • www.schoolinschakeling.brussels
  Bestemd voor jongeren, voor ouders en professionelen, hierin vinden we verschillende Brusselse partners terug die gespecialiseerd zijn in schoolverzuim.

Franstalig onderwijs

Hieronder vindt u informatie die betrekking heeft tot het Franstalig onderwijs: fiches omtrent schoolse thema’s, een plan van Anderlecht waarop de kleuter- en lagere scholen en de inschrijvingsprocedure zijn aangeduid, en enkele nuttige websites.

Fiches omtrent schoolse thema’s : Franstalig onderwijs

Plan met de franstalige scholen op Anderlecht en de inschrijvingsprocedure

Nuttige Websites