Gemeenschapswachten

Hoe herken ik de gemeenschapswachten?

Je herkent de gemeenschapswachten aan hun paars uniform en zij zijn dikwijls aanwezig op drukke plaatsen, zoals in de omgeving van de scholen of tijdens evenementen georganiseerd op de openbare ruimte.

Wat doen de gemeenschapswachten?

  • zij sensibiliseren van het publiek rond veiligheid en criminaliteitspreventie.
  • ze informeren en signaleren aan de bevoegde diensten problemen op het vlak van veiligheid, milieu en het wegennet.
  • de gemeenschapswachten informeren ook automobilisten over het hinderlijk en gevaarlijk karakter van fout parkeren.
  • zij helpen kinderen, scholieren, gehandicapten en ouderen veilig oversteken.
  • gemeenschapswachten kunnen eventuele inbreuken op de gemeentelijke reglementen vaststellen
  • ze zijn aanwezig en waakzaam tijdens evenementen georganiseerd door de gemeente.
  • gemeenschapswachten zijn aanwezig om verbale conflicten tussen personen te voorkomen en op een niet-gewelddadige manier tussen te komen

Wil je meer weten over het werk van onze Preventiedienst?
Bekijk dan dit filmpje