Vergunning nodig?

Stedenbouw en BWRO-hervorming : Inwerking op 1 september 2019

Het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening (BWRO), de rechtsbasis voor planning, stedenbouw en onroerend erfgoed in Brussel, wordt grondig herzien !

Meer info
Online versie van het BWRO

U hebt een stedenbouwkundige vergunning nodig voor:

1. Nieuwbouw, verbouwing, wijziging en/of afbraak zonder heropbouw met verplichte tussenkomst van een architect

  • nieuwbouw of volume-uitbreiding (voorbeelden : tuinhuis bouwen die groter is dan 9m² / bouwen of vervangen veranda / omvormen van een plat dak tot een terras);
  • verbouwing of afbraak die de draagstructuur van een bestaande constructie wijzigt;
  • de architect dient inschreven zijn bij de Vlaamse orde van architecten
  • de GSV Titel I: Kenmerken van de bouwwerken en hun naaste omgeving
  • de GSV Titel II:Bewoonbaarheidsnormen voor woningen

2. Verbouwing – wijziging zonder verplichte tussenkomst van een architect

3. Wijziging van bestemming of gebruik van een gebouwd goed of van het aantal wooneenheden

4. Wijziging van bestemming of gebruik van een onbebouwd goed

5. Plaatsing van uithangborden of reclame hiernaar verwijzend / plaatsing van reclame-inrichtingen

6. Omhakken van hoogstammige bomen / ontbossing

7. Verkavelen / wijzigen van een bestaande verkavelingsvergunning

8. Andere gevallen

  • Je vindt de volledige lijst met handelingen en werken waarvoor je een stedenbouwkundige vergunning nodig hebt in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO).
  • Voor alle andere vragen: gelieve de dienst stedenbouwkundige vergunningen te contacteren

Geldigheidsduur stedenbouwkundige vergunning:

Een stedenbouwkundige vergunning is 3 jaar geldig voor het starten van de werken en kan met 1 jaar verlengd worden indien de verlenging 2 maanden voor de deadline van de vergunning per aangetekend schrijven wordt aangevraagd.

Procedure van vereenvoudigde regularisatievergunning

Gelieve de dienst Stedenbouwkundige vergunningen te contacteren

U hebt geen stedenbouwkundige vergunning nodig wanneer je

Kleine werkzaamheden uitvoert, zoals: