Sancties

Het is van essentieel belang de bevolking te informeren en bewust te maken van de regels, en dat moeten we continu en herhaaldelijk doen. Maar informatie is niet genoeg, om een regel te laten naleven, moet er ook een sanctie zijn.

De gemeente heeft verschillende middelen om overtreders te straffen op het gebied van netheid, bijvoorbeeld door zakken te doorzoeken en via bewakingscamera's. Op de welbekende "hotspots" van vervuiling worden ook op willekeurige basis anonieme controles georganiseerd.

Welke boetes staan er op sluikstorten?

Twee gemeentereglementen maken het mogelijk de strijd aan te binden tegen vuil:

 1. Dankzij het Algemeen Politiereglement kan gemeentepersoneel overlast verbaliseren en een gemeentelijke administratieve sanctie van 1 euro tot 350 euro opleggen.
 2. Dankzij de Gemeentelijke belasting voor de reiniging van de openbare ruimte of een vandaar zichtbare plaats kunnen volgende boetes worden opgelegd:
Inbreuk Percentage
 • Huisvuilzak buiten de ophaaluren gezet
 • 212,18€ per zak
 • Niet-conforme vuilniszak • verpakking • inhoud
 • 212,18€ per zak of 530,45€ per m³
 • Zak gedeponeerd elders dan voor de woning
 • 212,18€ per zak of 530,45€ per m³
 • Grof huisvuil
 • 530,45€ tot de eerste m³ + 530,45€ per bijk. m³
 • Bouwafval
 • 1.060,90€ tot de eerste m³ + 1.060,90€ per bijk. m³
 • Afvalstoffen voertuig
 • 530,45€ tot de eerste m³ + 530,45€ per bijk. m³
 • Overlast (klein afval, urine, dierenvoeding, dieren uitwerpselen)
 • 106,09€ per daad
 • Kaarten, folders en niet-geadresseerde reclame
 • 106,09€ per kaart, folder of reclame
 • Voetpad niet geveegd
 • 5,82€ per m² met minimaal bedrag 116,69€
 • Niet-onderhouden voetpad (onkruid, sneeuw)
 • 11,66€ per m² met minimaal bedrag 233,39€
 • Tags en graffiti
 • 583,49€ per m² met minimaal bedrag 583,49€
 • Affiche of zelfklever geplaatst zonder toelating tot 1 m²
 • 159,13€ per affiche of zelfklever
 • Affiche of zelfklever geplaatst zonder toelating groter dan 1 m²
 • 212,18€ per affiche of zelfklever
 • Vervuiling van openbare weg door voertuigen
 • 10,60€ per m² met minimaal bedrag 265,22€
 • Niet onderhouden privéterreinen
 • 10,60€ per m² met een minimaal forfait van 1.060,90€ (+ kosten voor de storting van het afval : 530,45€ per m³ behalve voor bouwafval : 1.060,90€ per m³)
 • Achtergelaten afvalcontainers, winkelwagens en karren
 • 530,45€ per afvalcontainer (+ kosten voor de storting van het afval : 530,45€ per ton)
 • 159,13€ par winkelwagen of karretje
 • Achterlaten van product of materiaal in de kolk
 • 530,45€ voor het ledigen van de kolk
 • 530,45€ voor het ontstoppen van de kolk
 • 3.713,15€ voor de vervanging van de kolk
 • Afval achterlaten door een straatverkoper op zijn locatie en niet ophalen na zijn tijdelijke activiteit op de openbare ruimte
 • 10,60€ per m² met een minimaal forfait van 1.060,90€
 • 530,45€ voor de eerste ton te verhogen met 530,45€ per aangevatte bijkomende ton.

 

 • Voor afval van klasse 1, chemisch afval en bijzonder afval, wordt de belasting berekend volgens de facturatie van de erkende overnemer, verhoogd met de vervoer- en de verwerkingskosten.
 • In geval van herhaling van de inbreuk binnen de zesendertig maanden die volgen op datum van de laatste vaststelling, zullen de boven tarieven vernoemd verdubbeld worden.
 • In geval van betrapping op heterdaad, heeft de beëdigde ambtenaar de toestemming om de onmiddellijke en contante inning van de belasting aan de overtreder te eisen, mits afgifte van een betaalbewijs, zonder het bedrag van de belasting te wijzigen.