FEFA VZW

"Voetbal, onderwijs en gezin voor de opvoeding en ontwikkeling van een jeugd in Anderlecht. »

Het FEFA-project is opgezet door de dienst Preventie van de gemeente Anderlecht in samenwerking met het Athénée Royal Da Vinci en het RSCA. Het heeft tot doel de sociale integratie en de ontwikkeling van jongeren via sport te bevorderen. De vereniging, die actief is in de Kuregemwijk, richt zich in de eerste plaats tot jongeren tussen 4 en 24 jaar uit Anderlecht, Sinds 2020 steunt het FEFA ook jongeren tot 24 jaar met het oog op hun socioprofessionele integratie.

  • Sport ondersteuning
  • Schoolvervolging / huiswerkscholen
  • Psychosociaal welkom
  • Sociaal-professionele integratie

      
BOULEVARD DE LA RÉVISION, 75 1070 ANDERLECHT
02 522 15 89
WWW.FEFA.BE