Vuilzakken buitenzetten

Vanaf deze maandag 15 mei 2023 word een nieuwe kalender om uw vuilniszakken buiten te sorteren. Anderlecht is in 4 afvalophaalzones opgedeeld . Om uw zone en uw nieuwe kalender te kennen, volgens de instructies van deze document.
Voor meer info over jouw kalender en over het juist sorteren van je afval kan je terecht op net.brussels of bij 0800/981 81 (Net Brussels).

Op het juiste moment


De boete bedraagt € 200 per zak die op het verkeerde moment buitengezet wordt.

Ik zet mijn vuilzakken correct buiten

Langs de gevel  
Vuilzakken mogen alleen langs de gevel worden geplaatst. Bij voorkeur dicht bij de voordeur. Het is dus verboden om ze op de boomspiegels te plaatsen, naast openbare vuilbakken, hekken of ander stadsmeubilair, noch langs blinde muren of terreinen.
De boete is € 200 per zak die op de verkeerde plaats wordt achtergelaten
 

Je kunt hier een gratis harde vuilnisbak aanvragen

Niet in de openbare vuilnisbak

Ter herinnering, het is verboden om in openbare vuilnisbakken, op straat of in parken, afval dat van thuis komt (huishoudelijk afval) te deponeren.