Stadsrenovatie

De dienst coördineert operaties van stedelijke herwaardering in brede zin: herstellen van verlaten gebouwen of panden die in slechte staat verkeren, de openbare ruimte verbeteren, socio-economische initiatieven ontwikkelen,...

Zijn voornaamste werkkader is de ordonnantie houdende organisatie van de stedelijke herwaardering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en dus :

De Schoolcontracten (SC), die gericht zijn op een betere stedelijke integratie van de scholen in hun omgeving, maken ook deel uit van de gebruikte maatregelen.

Afgezien van de as 1 van het SB, maken de programma's voor stedelijke herwaardering verplicht deel uit van de zone voor stedelijke herwaardering (ZSH). Het betreft een zone die samengesteld is uit statistische sectoren, waarin de levensomstandigheden van de bewoners a priori minder goed zijn dan in de andere statistische sectoren van het gewest.