Publicaties

U kunt de agenda van de gemeenteraad en de processen-verbaal van de gemeenteraden online bekijken met : publi.irisnet.be

Register van gemeentelijke vzw's

Interne controle : tweejaarlijks verslag 2022/2023

  Jaarlijks verslag Anderlecht

  Jaarlijks verslag betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen

  Begroting 2017

  Rekeningen 2017

  Begroting 2018

  Rekeningen 2018

  Begroting 2019

  Rekeningen 2019

  Begroting 2020

  Rekening 2020

  Begroting 2021

  Rekening 2021

  Begroting 2022

  Rekening 2022

  Begroting 2023

  Begroting 2024

  Handicapbeleid

  Driejaarlijks Investeringsplannen