Milieuvergunningen

Wanneer heb ik een milieuvergunning nodig?

De handelszaken en industriële activiteiten die op de lijst met “ingedeelde inrichtingen” staan, hebben een milieuvergunning nodig. Het gaat om activiteiten die overlast kunnen veroorzaken voor de bevolking of het milieu. De inrichtingen worden onderverdeeld in 6 klassen (1A, 1B, 1C, 1D, 2 en 3) naargelang de mogelijke impact.

Hoe vraag ik een milieuvergunning aan?

Stap 1: Je controleert of je een milieuvergunning nodig hebt en, indien ja, tot welke categorie je activiteit behoort. Je vindt alle informatie op de website van Leefmilieu Brussel.

Stap 2: Je maakt een afspraak met de dienst Milieuvergunningen om de situatie te bekijken

Stap 3: Je vult alle documenten correct in en bezorgt dit aan de dienst Milieuvergunningen.

Stap 4 : Zodra je dossier volledig is, wordt je aanvraag van een milieuvergunning aan een openbaar onderzoek ondergebracht. Tijdens dit onderzoek wordt je aanvraag openbaar bekend gemaakt in de buurt van het project via affiches, op het terrein en het gebouw zelf en op de gemeentelijke aankondigingenborden. Tijdens het onderzoek kunnen mensen bij de dienst Milieuvergunningen het project bekijken, opmerkingen geven en bezwaren meedelen. Je kan ook vragen om gehoord te worden op de vergadering van de overlegcommissie voor dossiers van klasse 1A en 1B.

Er is geen openbaar onderzoek nodig bij de aanvraag van een tijdelijke vergunning, een voorafgaande aangifte, het verlengen van een vergunning of kleine wijzigingen aan een bestaande vergunning.

Hoe dien ik een Klacht in?

Klachten met betrekking tot het milieu (geluidoverlast, verontreiniging) moeten schriftelijk of per e-mail worden gericht aan de dienst Milieuvergunningen.

Versterkte geluidsverspreiding

Organiseer je een evenement, dan komt hier vast geluid bij kijken. Hoeveel geluid er mag verwacht worden in decibels, geef je aan via dit formulier