Wonen

Ik wil een gemeentelijke woning huren


Om van een gemeentelijke woning te kunnen genieten, moet de aanvrager:

Gemeente Anderlecht
Cel Huisvesting
Transvaalstraat 21
1070 Anderlecht

Klik hier om het in te vullen inschrijvingsformulier te downloaden.

De elektronische en papieren formulieren moeten vergezeld gaan van de op pagina 5 vermelde documenten.

Het formulier moet worden ingediend bij dienst  Huisvesting, Transvaalstraat 21, 1070 Anderlecht.

Het onthaal is open:

Maandagochtend 9.00-12.00 uur voor toekomstige huurders
Dinsdag-woensdag 9-12 uur voor huurders

Buiten deze uren is het kantoor gesloten. Je kunt ons telefonisch bereiken op 02 556 31 56 of via cellulelogements@anderlecht.brussels.

Opgelet: de wachttijd kan zeer lang zijn en varieert naargelang het type woning dat overeenstemt met de samenstelling van uw gezin.

Opgelet: aanvragen die per e-mail worden verstuurd, worden niet in behandeling genomen.

Meer informatie?
Klik hier voor het reglement voor de toewijzing van gemeentelijke woningen (algemene toelatingsvoorwaarden tot het register, inschrijving – hernieuwing en schrapping – beroep, toewijzingsprocedure, enz.).

Anderlechtse Haard

De Anderlechtse Haard is een sociale huisvestingsmaatschappij die woningen verhuurt aan mensen die geen woning op de reguliere verhuurmarkt kunnen huren.

Opgelet: door de grote vraag naar woningen, kom je mogelijk op een wachtlijst terecht