Bevolking - Rijbewijzen

OPGELET : onze diensten helpen u graag verder in het FRANS en het NEDERLANDS met de stappen die u moet ondernemen. Indien u echter moeilijkheden ondervindt op dit gebied, raden wij u ten zeerste aan een beroep te doen op een TOLK, zodat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

VOORLOPIG RIJBEWIJS
DEFINITIEF RIJBEWIJS
BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN
INTERNATIONAAL RIJBEWIJS
IN GEVAL VAN VERLIES OF DIEFSTAL VAN HET BELGISCH RIJBEWIJS (voorlopig of definitief)


VOORLOPIG RIJBEWIJS

Meer informatie omtrent het voorlopig rijbewijs is beschikbaar op de website van de FOD Mobiliteit.

Aanvraag voorlopig rijbewijs

Op afspraak, aan het loket.

 • Model 18 maanden, voor de categorie B – zonder begeleider met de rijschool ;    
 • Model 36 maanden, voor de categorie B – met begeleider in vrije begeleiding ;
 • Model 3, voor de categorieën A – B (manueel leren) – BE – C  – D.

Opgelet, de aanvraag van uw voorlopig rijbewijs, model 18 maanden, 36 maanden of model 12 maanden kan online ingediend worden. Gelieve hiervoor de volgende link te raadplegen voor meer informatie en om uw aanvraag in te dienen.

Afhaling van uw voorlopig rijbewijs online aangevraagd

De afhaling van uw rijbewijs gebeurd op afspraak

WAT HEEFT U NODIG ?
Gelieve u persoonlijk aan te melden om uw voorlopig rijbewijs aan te vragen.

 • Model geldig 18 maanden :
  • Uw identiteitskaart of uw verblijfsvergunning ;    
  • Het slaagattest voor het theoretisch examen ;
  • Het bekwaamheidsbewijs afgegeven door een erkende rijschool.
 • Model geldig 36 maanden :
  • Uw identiteitskaart of uw verblijfsvergunning ;     
  • Het slaagattest voor het theoretisch examen, ingevuld en ondertekend door de begeleider(s), vergezeld van een leesbaar, recto verso kopie, van het rijbewijs en de identiteitskaart van de begeleider. Het is dus niet nodig dat hij zich aanmeldt aan het loket.
 • Model 3, geldig 1 jaar :  
  • Uw identiteitskaart of uw verblijfsvergunning ;    
  • Het slaagattest voor het theoretisch examen, ingevuld en ondertekend door de begeleider(s) (met uitzondering van categorie A waarvoor er geen begeleider is), vergezeld van een leesbaar, recto verso kopie, van het rijbewijs en de identiteitskaart van de begeleider. Het is dus niet nodig dat hij zich aanmeldt aan het loket ;
  • Het slaagattest van de rijschool (alleen voor categorie A) ;
  • Medische selectie (alleen voor categorieën C en D).

In functie van de administratieve toestand, kunnen andere documenten gevraagd worden.

PRIJS ?
36,00€ enkel met de bankkaart.

 

Voorlopig rijbewijs, model 18 of 36 maanden, verlopen.

Wanneer uw voorlopig rijbewijs is verlopen, is het mogelijk om een bijlage 4 of een voorlopig rijbewijs model 12 te verkrijgen, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan :

 • Een voorlopig rijbewijs hebben dat minder dan 3 jaar is verlopen ;
 • Een geldig theoretisch examen hebben (zo niet, dan moet er eerst een nieuw theoretisch examen afgelegd worden) ;
 • 6u rijschool hebben gevolgd, na het verstrijken van het voorlopig rijbewijs 18 of 36 maanden;
 • Minstens één begeleider (alleen voor het voorlopig rijbewijs model 12).

Vervolgens kan u een afspraak maken om naar onze loketten te komen, om er een bijlage 4 OF een voorlopig rijbewijs model 12 te verkrijgen.

De bijlage 4 geeft u meteen de mogelijkheid om uw praktisch examen af te leggen.
Het voorlopig rijbewijs model 12 laat u één jaar de tijd om te leren rijden met een begeleider, alvorens uw praktisch examen opnieuw af te leggen.  

WAT HEEFT U NODIG ?

 • Uw identiteitskaart of uw verblijfsvergunning ;
 • Het oude voorlopige rijbewijs ;
 • De aanwezigheid van de begeleider, met zijn identiteitsdocument en zijn rijbewijs (alleen voor het voorlopige rijbewijs model 12).

PRIJS ?
11,00€ enkel met de bankkaart voor de bijlage.
36,00€ enkel met de bankkaart voor het voorlopig rijbewijs model 12.

 

Afhaling van uw voorlopig rijbewijs

Rijbewijzen die niet binnen 3 maanden worden afgehaald, worden vernietigd.
Er zal een afspraak moeten worden gemaakt om, tegen betaling, een nieuw rijbewijs te bestellen.

WANNEER ?
Een afspraak, voor de afhaling, wordt u gegeven bij het aanvragen van uw voorlopig rijbewijs.
Bij verhindering, staat het u echter vrij om een andere afspraak te maken.

Opgelet, voor de "Beldrive" aanvragen (voorlopig rijbewijs 18 maanden online), uw rijbewijs zal beschikbaar zijn binnen drie werkdagen. De afhaling kan enkel op afspraak !


WAT HEEFT U NODIG ?

 • Uw identiteitskaart of uw verblijfsvergunning ;
 • Het oude voorlopige rijbewijs, indien u er al één had OF de verklaring van verlies of diefstal.

 

DEFINITIEF RIJBEWIJS

Meer informatie omtrent de rijbewijzen is beschikbaar op de website van de FOD Mobiliteit.

Aanvraag / Hernieuwing definitief rijbewijs

Op afspraak, aan het loket.

WAT HEEFT U NODIG ?
Gelieve u persoonlijk aan te melden om uw definitief rijbewijs aan te vragen.

 • Uw identiteitskaart of uw verblijfsvergunning ;
 • Het oude voorlopige rijbewijs, in geval van slagen OF het oude definitieve rijbewijs, in geval van hernieuwing OF de verklaring van diefstal ;
 • Het formulier dat door het examencentrum wordt afgegeven na het slagen van het praktijkexamen ;
 • Medische selectie afgegeven door een erkend examencentrum voor de categorieën C en D.

In functie van de administratieve toestand, kunnen andere documenten gevraagd worden.

PRIJS ?
36,00€ enkel met de bankkaart

 

Afhaling van uw definitief rijbewijs

Rijbewijzen die niet binnen 3 maanden worden afgehaald, worden vernietigd.
Er zal een afspraak moeten worden gemaakt om, tegen betaling, een nieuw rijbewijs te bestellen.

WANNEER ?
Een afspraak, voor de afhaling, wordt u gegeven bij het aanvragen van uw definitief rijbewijs.
Bij verhindering, staat het u echter vrij om een andere afspraak te maken.

WAT HEEFT U NODIG ?

 • Uw identiteitskaart of uw verblijfsvergunning ;
 • Het oude voorlopige rijbewijs, in geval van slagen OF het oude definitieve rijbewijs, in geval van hernieuwing OF de verklaring van diefstal.

 

BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN

Meer informatie omtrent de buitenlandse rijbewijzen is beschikbaar op de website van de FOD Mobiliteit.

Registratie van uw Europees rijbewijs

Op afspraak, aan het loket.

De registratie van het Europees rijbewijs wordt aangeraden.

Het geeft de mogelijkheid om de omwisselingsprocedure te versnellen in geval van verlies of diefstal van uw Europees rijbewijs.

WAT HEEFT U NODIG ?

 • Uw identiteitskaart of uw verblijfsvergunning ;
 • Uw Europees rijbewijs.

In functie van de administratieve toestand, kunnen andere documenten gevraagd worden.

PRIJS ?
Gratis.

 

Omwisseling van uw Europees rijbewijs

Aan deze omwisseling zijn verschillende voorwaarden verbonden en deze zullen tijdens uw afspraak worden onderzocht. Als u echter niet aan de voorwaarden voor de omwisseling voldoet, moet u slagen voor het theorie- en praktijkexamen voordat u een Belgisch rijbewijs kunt behalen.

Opgelet, elke aanvraag tot omwisseling van het Europees rijbewijs is onderworpen aan een controle door de FOD Mobiliteit die haar akkoord voor de omwisseling geeft.

WANNEER ?
De omwisseling van het Europees rijbewijs is afhankelijk van het type rijbewijs.

 • Een rijbewijs met een administratieve geldigheidsduur: omwisseling maximaal 3 maanden voor het verstrijken van de geldigheidstermijn ;
 • Een rijbewijs zonder administratieve geldigheidsduur: verplichte omwisseling binnen 2 jaar na registratie in België.

WAT HEEFT U NODIG ?

 • Uw identiteitskaart of uw verblijfsvergunning ;
 • Uw Europees rijbewijs ;
 • Twee, recto-verso, kleurenkopieën van het Europees rijbewijs.

In functie van de administratieve toestand, kunnen andere documenten gevraagd worden.

PRIJS ?
36,00€ enkel met de bankkaart.

 

Omwisseling van uw niet-Europees rijbewijs

Op afspraak, aan het loket.

Aan deze omwisseling zijn verschillende voorwaarden verbonden en deze zullen tijdens uw afspraak worden onderzocht. Als u echter niet aan de voorwaarden voor de omwisseling voldoet, moet u slagen voor het theorie- en praktijkexamen voordat u een Belgisch rijbewijs kunt behalen.

WAT HEEFT U NODIG ?

 • Uw identiteitskaart of uw verblijfsvergunning ;
 • Uw niet-Europees rijbewijs ;
 • Twee, recto-verso, kleurenkopieën van het niet-Europees rijbewijs ;
 • Een vertaling door een beëdigd vertaler, voor rijbewijzen die niet in het Frans of Nederlands zijn opgesteld.

In functie van de administratieve toestand, kunnen andere documenten gevraagd worden.

Opgelet, elke aanvraag tot omwisseling van het niet-Europees rijbewijs is onderworpen aan een controle door politiediensten, die instemmen met de authenticiteit van het rijbewijs.

PRIJS ?
36,00€ enkel met de bankkaart.

 

Afhaling van uw Belgisch rijbewijs na inwisseling van uw buitenlands rijbewijs

Rijbewijzen die niet binnen 3 maanden worden afgehaald, worden vernietigd.
Er zal een afspraak moeten worden gemaakt om, tegen betaling, een nieuw rijbewijs te bestellen.

WANNEER ?
Een afspraak, voor de afhaling, wordt u gegeven bij het aanvragen van uw rijbewijs.
Bij verhindering, staat het u echter vrij om een andere afspraak te maken.

WAT HEEFT U NODIG ?
Uw identiteitskaart of uw verblijfsvergunning ;
Het oude Europese rijbewijs, als de omwisseling een Europees rijbewijs betreft.

 

INTERNATIONAAL RIJBEWIJS

Meer informatie omtrent de internationale rijbewijzen is beschikbaar op de website van de FOD Mobiliteit.

Op afspraak, aan het loket.

Aanvraag van een internationaal rijbewijs

GELDIGHEID ?
Drie jaar.

WAT HEEFT U NODIG ?

 • Uw identiteitskaart of uw verblijfsvergunning ;
 • Uw Belgisch rijbewijs ;
 • Een recente (minder dan 6 maanden oud) en conforme pasfoto.      

In functie van de administratieve toestand, kunnen andere documenten gevraagd worden.

PRIJS ?
32,00€ enkel met de bankkaart.

TERMIJN ?
Onmiddellijk.

 

IN GEVAL VAN VERLIES OF DIEFSTAL VAN HET BELGISCH RIJBEWIJS (voorlopig of definitief)

Verlies van een rijbewijs

In geval van verlies  kan u zich naar de Bevolkingsdienst, Frankrijkstraat 99, begeven, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, zonder afspraak, tussen 8u30 en 12u.

Diefstal van een rijbewijs

 • Gelieve u naar de politie, Demosthenesstraat 36, te begeven om de diefstal aan te geven.
  Opgelet : het attest van aangifte van diefstal van de politie is geen geldig rijbewijs ;
 • Gelieve u vervolgens naar de Bevolkingsdienst, Frankrijkstraat 99, te begeven, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, zonder afspraak, tussen 8u30 en 12u ;
 • Neem uw identiteitskaart of u verblijfsvergunning mee OF de verklaring van verlies of diefstal van uw identiteitsdocument, het daartoe voorziene bedrag EN het attest van de aangifte van diefstal van het rijbewijs gekregen van de politie.
  Opgelet, betaling enkel met de bankkaart.  

Reglement betreffende het innen van belastingen en retributies op de afgite van getuigschriften, documenten en andere administratieve prestaties