Reisdocument

OPGELET : onze diensten helpen u graag verder in het FRANS en het NEDERLANDS met de stappen die u moet ondernemen. Indien u echter moeilijkheden ondervindt op dit gebied, raden wij u ten zeerste aan een beroep te doen op een TOLK, zodat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.Sommige van de onder deze rubriek vermelde aanvragen kunnen zonder afspraak worden uitgevoerd. Raadpleeg hiervoor de afdeling "Aanvragen zonder afspraak".

REISDOCUMENT VOOR VLUCHTELINGEN, STAATLOZEN OF BUITENLANDERS

Aanvraag reisdocument

Op afspraak, aan het loket.

VOOR WIE ?
Het reisdocument is een document dat het nationale paspoort vervangt en dat uitsluitend wordt afgegeven aan:

 • Erkende vluchtelingen ;
 • Staatlozen ;
 • Buitenlanders die hun paspoort niet kunnen verkrijgen bij hun diplomatieke vertegenwoordiging in België EN die voldoen aan bepaalde voorwaarden bepaald door de FOD Buitenlandse Zaken. Klik hier om de voorwaarden van de FOD te raadplegen, evenals de te volgen procedure.

GELDIGHEID ?
2 jaar.

WAT HEEFT U NODIG ?
Gelieve u persoonlijk aan te melden om het reisdocument aan te vragen.

 • Uw verblijfsvergunning ;
 • Een recente (minder dan 6 maanden oud) en conforme pasfoto ;  
 • Uw oude reisdocument (indien u er al één had) of een verklaring van diefstal van de politie ; De toestemming, ontvangen per mailj van FOD Buitenlandse Zaken voor buitenlanders die hun paspoort niet kunnen verkrijgen bij hun diplomatieke vertegenwoordiging in België.

In functie van de administratieve toestand, kunnen andere documenten gevraagd worden.

Opgelet, wanneer de ouders niet op hetzelfde adres wonen, moet de aanvraag vergezeld worden van de schriftelijke en ondertekende toestemming van de andere ouder EN een kopie van het identiteitsdocument van de andere ouder.

PRIJS EN TERMIJN ? (enkel met Bancontact)

 • Normale procedure (7 tot 9 werkdagen) :
  • 58€ (- 12 jaar) / 78€ (van 12 tot 18 jaar) / 98€ (+ 18 jaar) ;
 • Dringende procedure (24u) :
  • 230€ (- 12 jaar) / 262€ (van 12 tot 18 jaar) / 282€ (+ 18 jaar) ;
 • Zeer dringende procedure (4u30) :
  • 290€ (- 12 jaar) / 322€ (van 12 tot 18 jaar) / 395€ (+ 18 jaar) ;

Afhaling van uw reisdocument

Reisdocumenten die niet binnen 3 maanden worden afgehaald, worden vernietigd.
Er zal een afspraak moeten worden gemaakt om, tegen betaling, een nieuw reisdocument te bestellen.


WANNEER ?
Een afspraak, voor de afhaling, wordt u gegeven bij het aanvragen van uw reisdocument.
Bij verhindering, staat het u echter vrij om een andere afspraak te maken.

Opgelet, het afhalen van uw reisdocument gebeurt altijd op de plaats van aanvraag.

WAT HEEFT U NODIG ?

 • Uw verblijfsvergunning ;
 • Uw oude reisdocument (indien u er al één had).

IN GEVAL VAN VERLIES OF DIEFSTAL VAN UW REISDOCUMENT

Verlies van reisdocument

In geval van verlies kan er meteen een afspraak gemaakt worden om uw reisdocument te vernieuwen.

Diefstal van reisdocument

 • Gelieve u eerst naar de politie, Demosthenesstraat 36, te begeven om de diefstal aan te geven ;
 • Gelieve vervolgens een afspraak te maken op de site om een nieuw reisdocument aan te vragen ;
 • Neem uw verblijfsvergunning mee, een recente (minder dan 6 maanden oud) en conforme pasfoto, het daartoe voorziene bedrag EN de verklaring van diefstal gekregen van de politie.
  Opgelet, betaling enkel met Bancontact.