Bevolking - Getuigschriften en attesten

OPGELET : onze diensten helpen u graag verder in het FRANS en het NEDERLANDS met de stappen die u moet ondernemen. Indien u echter moeilijkheden ondervindt op dit gebied, raden wij u ten zeerste aan een beroep te doen op een TOLK, zodat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

WELKE GETUIGSCHRIFTEN EN ATTESTEN ?

 • Gezinssamenstelling
 • Woonattest (met of zonder historiek)
 • Attest van leven
 • Getuigschrift van nationaliteit
 • Getuigschrift van wettelijk samenwonen
 • Getuigschrift betreffende de wijze van teraardebestelling en/of rituelen
 • Attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk
 • Uittreksel uit de registers

Indien u een attest van woonst moet bezorgen aan de vrederechter voor een huurgeschil, kan u uw aanvraag indienen via IRISbox.


Aanvraag van getuigschrift of attest

 • Via snelle download, meteen beschikbaar op IRISbox ;
 • Online, meteen beschikbaar via mijn dossier in het Rijksregister  ;
 • Zonder afspraak, aan de informatiezuil in de Frankrijkstraat 99 of op het Dapperheidsplein 27.

Opgelet, indien het getuigschrift of het attest in het buitenland moet worden overgelegd en/of gelegaliseerd moet worden, is het enkel mogelijk om deze te verkrijgen via het daartoe bestemde formulier op IRISbox.

WAT HEEFT U NODIG ?

 • Uw identiteitskaart of uw verblijfsvergunning ; 
 • Uw PIN-code.

Als u niet langer in het bezit bent van uw pincode, gelieve hier te klikken, "PIN- en PUK-codes".

PRIJS ?
Gratis.

TERMIJN ?

 • Onmiddellijk, als het document bestemd is voor België.
 • 5 werkdagen, zonder afspraak.

Reglement betreffende het innen van belastingen en retributies op de afgite van getuigschriften, documenten en andere administratieve prestaties