Bevolking - Wettelijk samenwonen

OPGELET : onze diensten helpen u graag verder in het FRANS en het NEDERLANDS met de stappen die u moet ondernemen. Indien u echter moeilijkheden ondervindt op dit gebied, raden wij u ten zeerste aan een beroep te doen op een TOLK, zodat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

Verklaring van wettelijk samenwoning

VOORWAARDEN ?

 • Meerderjarig zijn ;
 • Beide betrokken personen mogen niet gehuwd zijn of wettelijk samenwonen met een andere persoon.


WAT HEEFT U NODIG ?

 1. Identiteitsdocument :
  Paspoort en/of nationale identiteitskaart en eventueel verblijfsvergunning;
 2. Bewijs van Burgerlijke Stand :
  De akten van de burgerlijke stand die op u betrekking hebben worden rechtsreeks uit de Databank voor de Akten van de Burgerlijke Stand opgehaald en moeten dus niet worden voorgelegd.
  U moet echter het volgende voorleggen :
  1. Als u in het buitenland bent geboren, uw geboorteakte vertaald en naar behoren gelegaliseerd (meer informatie hier) ;
  2. In geval van huwelijk in het buitenland, het bewijs van ontbinding ervan (echtscheidingsvonnis of akte van weduwschap) ;
  3. Indien van toepassing, een attest van celibaat uit uw land van herkomst (vertaald en gelegaliseerd). Dit document moet duidelijk vermelden dat u nooit gehuwd bent geweest.
 3. Andere authentieke stukken :
  In functie van uw administratieve toestand, kunnen andere documenten gevraagd worden.

HOE ?
Gelieve uw aanvraag via mail op te sturen naar wettelijksamenwonen1070@anderlecht.brussels.

Gelieve in bijlage, in PDF formaat, een recto-verso kopie toe te voegen van de identiteitskaarten en/of verblijfsvergunningen en/of geldige paspoorten van beide samenwonenden.

Na analyse van uw aanvraag, wordt u per mail een afspraak toegestuurd.

PRIJS ?
50€ dossierkosten als één van beide personen niet ingeschreven is in de bevolkingsregisters.

Stopzetting van wettelijke samenwoning

De wettelijke samenwoning kan worden stopgezet, hetzij :

 • Automatisch door het huwelijk of het overlijden van een van de samenwonenden ;
 • Vrijwillig door middel van een gezamenlijke verklaring aan onze loketten ;
 • Door een éénzijdige verklaring die door gerechtsdeurwaarder aan de andere samenwonende moet worden betekend.

HOE ?
Gelieve uw aanvraag via mail op te sturen naar wettelijksamenwonen1070@anderlecht.brussels.

PRIJS ?
50€ vermeerderd met eventuele kosten die voortkomen uit een deurwaardersexploot.

Opgelet, in ieder geval moeten de kosten van de kennisgeving en betekening vooraf worden betaald door degenen die de aangifte doen.

Reglement betreffende het innen van belastingen en retributies op de afgite van getuigschriften, documenten en andere administratieve prestaties