Bevolking - Identiteitsdocumenten

OPGELET : onze diensten helpen u graag verder in het FRANS en het NEDERLANDS met de stappen die u moet ondernemen. Indien u echter moeilijkheden ondervindt op dit gebied, raden wij u ten zeerste aan een beroep te doen op een TOLK, zodat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

OPGELET, DEZE AFDELING BETREFT ENKEL DE BELGISCHE BURGERS ALSOOK DE BUITENLANDSE BURGERS DIE INGESCHREVEN ZIJN IN HET BEVOLKINGSREGISTER, NAMELIJK DE BURGERS DIE IN HET BEZIT ZIJN VAN EEN K/C, L/D, EU+/E+, F+, M permanent verblijf kaart.

Europese burgers in het bezit van een E/EU-kaart of degenen die nog niet zijn ingeschreven in België moeten zich richten tot de afdeling "Europese burgers".

De burgers die noch Belg, noch Europeaan zijn, moeten zich richten tot de afdeling "Vreemdelingenbureau".

Sommige van de onder deze rubriek vermelde aanvragen kunnen zonder afspraak worden uitgevoerd. Raadpleeg hiervoor de afdeling "Aanvragen zonder afspraak".

IDENTITEITSKAART
KIDS-ID
ELEKTRONISCHE KAARTEN VOOR VREEMDELINGEN VAN 12 JAAR EN OUDER
ELEKTRONISCHE KAARTEN VOOR VREEMDELINGEN JONGER DAN 12 JAAR
IN GEVAL VAN VERLIES OF DIEFSTAL VAN HET IDENTITEITSDOCUMENT


IDENTITEITSKAART

Aanvraag identiteitskaart

Op afspraak, aan het loket.

Gelieve u persoonlijk aan te melden om de identiteitskaart aan te vragen.

WAT HEEFT U NODIG ?

 • Uw oude identiteitskaart OF de verklaring van verlies of diefstal OF de bijlage ;
 • Een recente (minder dan 6 maanden oud) en conforme pasfoto.     

In functie van de administratieve toestand, kunnen andere documenten gevraagd worden.


PRIJS EN TERMIJN ?

 • Normale procedure :
 • Uitreiking ongeveer 3 weken: 29,10€ enkel met de bankkaart ;
 • Zeer dringende procedure :
 • Uitreiking in 1 dag op de gemeente: 170,40€ enkel met de bankkaart ;
 • Uitreiking in 1 dag op de zetel van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking (Warandeberg, 1-4 te 1000 Brussel) : 207,30€ enkel met de bankkaart.

 

Afhaling van uw identiteitskaart

Identiteitskaarten die niet binnen 6 maanden worden afgehaald, worden vernietigd.
Er zal een afspraak moeten worden gemaakt om, tegen betaling, een nieuwe kaart te bestellen.

WANNEER ?
Een afspraak, voor de afhaling, wordt u gegeven bij het aanvragen van uw identiteitskaart.
Bij verhindering, staat het u echter vrij om een andere afspraak te maken.

Opgelet, het afhalen van uw identiteitskaart gebeurt altijd op de plaats van aanvraag.

WAT HEEFT U NODIG ?

 • Uw oude identiteitskaart OF de verklaring van verlies of diefstal OF de bijlage ;
 • De PIN en PUK codes die ongeveer 3 weken na bestelling van uw identiteitskaart per post toekomen op uw woonplaats.

Als u ze na 3 weken nog niet hebt ontvangen, gelieve hier te klikken, "PIN- en PUK-codes".

 

KIDS-ID

Aanvraag Kids-ID

Op afspraak, aan het loket.

VOOR WIE ?
Voor alle kinderen met de Belgische nationaliteit jonger dan 12 jaar.

GELDIGHEID ?
3 jaar.

Opgelet, er wordt geen oproeping opgestuurd aan het einde van de geldigheidsduur van de Kids-ID.

WAT HEEFT U NODIG ?

 • Een recente (minder dan 6 maanden oud) en conforme pasfoto.     

In functie van de administratieve toestand, kunnen andere documenten gevraagd worden.

Opgelet, de aanwezigheid van het kind en de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent is verplicht.

PRIJS EN TERMIJN ?

 • Normale procedure:
  • Uitreiking ongeveer 3 weken : 12,70€ enkel met de bankkaart ;
 • Zeer dringende procedure :
  • Uitreiking in 1 dag op de gemeente: 135€ enkel met de bankkaart;
  • Uitreiking in 1 dag op de zetel van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking (Warandeberg, 1-4 te 1000 Brussel): 171,90€ enkel met de bankkaart.

 

Afhaling van de Kids-ID

Kids-ID’s die niet binnen 6 maanden worden afgehaald, worden vernietigd.
Er zal een afspraak moeten worden gemaakt om, tegen betaling, een nieuwe Kids-ID te bestellen.

WANNEER ?
Een afspraak, voor de afhaling, wordt u gegeven bij het aanvragen van de Kids-ID.
Bij verhindering, staat het u echter vrij om een andere afspraak te maken.

Opgelet, het afhalen van de Kids-ID gebeurt altijd op de plaats van aanvraag.

WAT HEEFT U NODIG ?

 • De oude Kids-ID, indien het kind er al één had, OF de verklaring van verlies of diefstal ;
 • De PIN en PUK codes die ongeveer 3 weken na bestelling van de Kids-ID per post toekomen op uw woonplaats.

Als u ze na 3 weken nog niet hebt ontvangen, gelieve hier te klikken, "PIN- en PUK-codes".

 

ELEKTRONISCHE KAARTEN VOOR VREEMDELINGEN VAN 12 JAAR EN OUDER.

Aanvraag elektronische kaart

Op afspraak, aan het loket.

Gelieve u persoonlijk aan te melden om de elektronische verblijfsvergunning aan te vragen.

WAT HEEFT U NODIG ?

 • Uw oude verblijfsvergunning OF de verklaring van verlies of diefstal OF de bijlage ;
 • Een recente (minder dan 6 maanden oud) en conforme pasfoto.     

In functie van de administratieve toestand, kunnen andere documenten gevraagd worden.

PRIJS EN TERMIJN ?

 • Normale procedure, uitreiking ongeveer 3 weken :
  • Voor de EU+ en F+ kaarten: 29,10€ enkel met de bankkaart ;
  • Voor de K, L en M permanent verblijf kaarten: 29,60€ enkel met de bankkaart ;
 • Zeer dringende procedure :
  • Uitreiking in 1 dag op de gemeente : 170,40€ enkel met de bankkaart.

 

ELEKTRONISCHE KAARTEN VOOR VREEMDELINGEN JONGER DAN 12 JAAR.

Aanvraag elektronische kaart

Op afspraak, aan het loket.

VOOR WIE ?
Voor alle kinderen met een buitenlandse nationaliteit jonger dan 12 jaar.

GELDIGHEID ?
3 jaar.

Opgelet, er wordt geen oproeping opgestuurd aan het einde van de geldigheidsduur van het identiteitsbewijs.

WAT HEEFT U NODIG ?

 • Het oude identiteitsbewijs of elektronische kaart, indien het kind er al één had, OF de verklaring van verlies of diefstal ;
 • Een recente (minder dan 6 maanden oud) en conforme pasfoto.     

In functie van de administratieve toestand, kunnen andere documenten gevraagd worden.

Opgelet, de aanwezigheid van het kind en de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent is verplicht.

PRIJS ?

 • Normale procedure : 15,70 euro voor kaart K, L
 • Normale procedure : 12,70 euro voor kaart EU+, F+, M permanent verblijf
 • Zeer dringende procedure : Uitreiking in 1 dag in de gemeente : 146,40 euro voor kaart K, L
 • Zeer dringende procedure : Uitreiking in 1 dag in de gemeente : 135 euro voor kaart EU+, F+, M permanent verblijkf

TERMIJN ?
3 weken.

Afhaling van uw elektronische kaart.

Elektronische verblijfsvergunningen die niet binnen 6 maanden worden afgehaald, worden vernietigd.
Er zal een afspraak moeten worden gemaakt om, tegen betaling, een nieuwe verblijfsvergunning te bestellen.

WANNEER ?
Een afspraak, voor de afhaling, wordt u gegeven bij het aanvragen van uw elektronische verblijfsvergunning. Bij verhindering, staat het u echter vrij om een andere afspraak te maken.

Opgelet, het afhalen van uw elektronische verblijfsvergunning gebeurt altijd op de plaats van aanvraag.

WAT HEEFT U NODIG ?

 • Uw oude verblijfsvergunning OF de verklaring van verlies of diefstal OF de bijlage ;
 • De PIN en PUK codes die ongeveer 3 weken na bestelling van uw elektronische verblijfsvergunning per post toekomen op uw woonplaats.

Als u ze na 3 weken nog niet hebt ontvangen, gelieve hier te klikken, "PIN- en PUK-codes".

IN GEVAL VAN VERLIES OF DIEFSTAL VAN HET IDENTITEITSDOCUMENT

Verlies van het identiteitsdocument

PERSONEN MET DE BELGISCHE NATIONALITEIT:

 • Gelieve u naar de Bevolkingsdienst, Frankijkstraat 99 of Dapperheidsplein 28A te begeven, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, zonder afspraak, tussen 8u30 en 12u;
 • Neem een recente (minder dan 6 maanden oud) en conforme pasfoto EN het daartoe voorziene bedrag mee.
  Opgelet, betaling enkel met de bankkaart.  

PERSONEN MET EEN BUITENLANDSE NATIONALITEIT:

 • Gelieve u naar de politie, Demosthenesstraat 36, te begeven om het verlies aan te geven;
  Opgelet: de verklaring van verlies verkregen van de politie geeft u niet de mogelijkheid om naar het buitenland reizen.
 • Gelieve u vervolgens naar de Bevolkingsdienst, Frankrijkstraat 99 of Dapperheidsplein 28A te begeven, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, zonder afspraak, tussen 8u30 en 12u;
 • Neem een recente (minder dan 6 maanden oud) en conforme pasfoto, het daartoe voorziene bedrag EN de verklaring van verlies (bijlage 12), gekregen van de politie, mee.
  Opgelet, betaling enkel met de bankkaart.  

Diefstal van het identiteitsdocument

 • Gelieve u naar de politie, Demosthenesstraat 36, te begeven om de diefstal aan te geven;
  Opgelet: de verklaring van diefstal verkregen van de politie geeft u niet de mogelijkheid om naar het buitenland reizen.
 • Gelieve u vervolgens naar de Bevolkingsdienst, Frankrijkstraat 99 of Dapperheidsplein 28A te begeven, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, zonder afspraak, tussen 8u30 en 12u;
 • Neem een recente (minder dan 6 maanden oud) en conforme pasfoto, het daartoe voorziene bedrag EN de verklaring van diefstal (bijlage 12), gekregen van de politie, mee.
  Opgelet, betaling enkel met de bankkaart.  

Reglement betreffende het innen van belastingen en retributies op de afgite van getuigschriften, documenten en andere administratieve prestaties