Studenten

Student(e)

What heeft U nodig...
          
        ◦ Schoolinschrijving
        ◦ Verklaring van toereikende bestaansmiddelen (in te vullen aan het loket)
        ◦ Dekking gezondheidszorg geldig in België

Opgelet: Als de student minderjarig is, is ook een ouderlijke toestemming + een zorgcertificaat van de ouders, met de gelegaliseerde handtekening, vereist. Als deze documenten in een andere taal dan het Frans of Nederlands zijn opgesteld, moeten ze door een beëdigd vertaler worden vertaald.

Opgelet: Afspraken kunnen alleen per e-mail worden gemaakt op het volgend adres : europa@anderlecht.brussels