Oekraïne : tijdelijke bescherming

Een Europese richtlijn die in Belgisch recht is omgezet, voorziet in minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming aan Oekraïense onderdanen die in Oekraïne verblijven en hun gezinsleden alsook aan de onderdanen van derde landen of staatlozen die in Oekraïne bescherming genieten en hun gezinsleden.

Er wordt een registratie verricht en een attest van tijdelijke bescherming afgegeven indien aan de voorwaarden voor het verlenen van tijdelijke bescherming is voldaan.

Met dit attest geeft het gemeentebestuur van de woonplaats aan de betrokkene een A-kaart af die één jaar geldig is (voor meer inlichtingen hier).

Om hiervan te kunnen genieten moeten bepaalde stappen worden ondernomen bij de gemeente.

U heeft een verblijfplaats in de gemeente Anderlecht en u bent in het bezit van een attest van tijdelijke bescherming  afgeleverd door Dienst Vreemdelingenzaken dan mag u zich naar de gemeente begeven om een A-kaart die één jaar geldig is, aan te vragen.
 

Hiervoor dient u een afspraak te nemen:

Wat heeft u nodig?

  • Uw attest van tijdelijke bescherming
  • Een geldig paspoort,; indien u niet over een geldig paspoort beschikt, andere documenten die uw identiteit bewijzen (een oud paspoort, een nationale identiteitskaart, een rijbewijs, akten van de burgerlijke stand).
  • 2 recente en conforme foto's
  • 52 euros (enkel met Bancontact)

Na uw bezoek aan het loket zal u een document ontvangen dat tijdelijk uw verblijf dekt (bijlage 15).

Een woonstonderzoek zal worden uitgevoerd om na te gaan dat u wel degelijk op het verklaarde adres verblijft.

Enkel na een positief woonstonderzoek zal de elektronische verblijfstitel ( A-kaart) kunnen worden aangevraagd.  Tijdens uw eerste bezoek aan de gemeente zal een afspraak worden vastgelegd voor het bestellen van uw A-kaart.