OCMW

Covid-19 : Aanpassingen

4 gratis telefoonnummers zijn open, maandag tot en met vrijdag, van 8.30 tot 16.00 uur.

  • Als u jonger bent dan 25 jaar, kunt u bellen met 0800/35240.
  • Als u geen bestand op het OCMW heeft, bel dan 0800/35241.
  • Als u vragen heeft over uw leefloon of gelijkwaardige hulp, bel dan 0800/35238.
  • Voor vragen over medische hulp, bel 0800/35236.

U kunt ook een afspraak maken met de maatschappelijk werkers van het OCMW door deze nummers te bellen. Alle huidige bestanden worden automatisch verlengd tot het einde van de opsluiting.

De continuïteit van de betalingen van het integratie-inkomen wordt gewaarborgd, evenals de noodhulp en de uitgifte van gezondheidskaarten.

Bedankt voor uw begrip,

Bereikbaarheid

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid die door de Wet belast is de maatschappelijke dienstverlening te verschaffen aan personen die op het grondgebied van de Gemeente verblijven.

Deze dienstverlening heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. (artikel 1 van de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn). Deze dienstverlening kan van materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of psychologische aard zijn.

Daarnaast verstrekt het OCMW alle nuttige raadgevingen en inlichtingen, doet de nodige stappen om de gebruikers hun rechten op sociale uitkeringen te laten gelden.

Het OCMW heeft een aantal diensten ontworpen om zijn wettelijke taken te vervullen en aan de behoeften van de gebruikers te voldoen. Het OCMW organiseert ook de sociale participatie van de laatstgenoemden.

Afhankelijk van de gevraagde bijstand bestaan er toekenningsvoorwaarden van verblijf en/of van inkomsten.

Om een maatschappelijke dienstverlening te verzoeken moet men een afspraak nemen met een maatschappelijk werker die een dossier op een vertrouwelijke manier en neutraal zal opstellen. Dat dossier wordt voorgelegd aan het bijzonder Comité van de Sociale Dienst dat bevoegd is de beslissingen te nemen. Alle diensten van het OCMW en een beschrijving van de mogelijke sociale steunen worden in de volgende pagina’s voorgesteld.