Bevolking - Referentieadres

OPGELET : onze diensten helpen u graag verder in het FRANS en het NEDERLANDS met de stappen die u moet ondernemen. Indien u echter moeilijkheden ondervindt op dit gebied, raden wij u ten zeerste aan een beroep te doen op een TOLK, zodat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

Referentieadres bij het OCMW

VOOR WIE ?
Burgers die geen woonplaats hebben en die, met instemming van het OCMW van Anderlecht, toestemming krijgen om daar hun referentieadres te vestigen.
Voor meer informatie, gelieve hier te klikken.

VOORWAARDEN ?
U moet voldoen aan de volgende voorwaarden :

  • In geen enkele hoedanigheid zijn ingeschreven in een gemeentelijk bevolkingsregister in België ;
  • Het aanvragen van sociale bijstand of het leefloon.

Indien aan deze twee voorwaarden is voldaan, moet u een aanvraag voor een referentieadres indienen bij het OCMW, Raymond Vander Bruggenlaan 62-64.

Na goedkeuring en zodra het dossier door onze diensten is verwerkt, wordt u een oproeping opgestuurd om uw nieuw identiteitsdocument te bestellen.

Na ontvangst van uw oproeping, gelieve hier te klikken, "identiteitsdocumenten", om de informatie te verkrijgen met betrekking tot de bestelling van een nieuw identiteitsdocument.

PRIJS ?
De inschrijving op een referentieadres is gratis, maar stelt u niet vrij van het betalen van de retributie voor uw identiteitsdocument.

Referentieadres op het adres van een natuurlijke persoon

Opgelet, het referentieadres op het adres van een natuurlijke persoon is niet bedoeld voor personen die er hun hoofdverblijfplaats daadwerkelijk hebben gevestigd!
Dit gebeurt op afspraak.VOOR WIE ?
Burgers die geen woonplaats hebben en die met toestemming van een natuurlijke persoon hun referentieadres bij hem vaststellen.  
Voor meer informatie, gelieve hier te klikken.

WAT HEEFT U NODIG ?

  • Uw identiteitskaart of uw verblijfsvergunning OF uw verklaring van verlies of diefstal van uw identiteitsdocument ;
  • Het vooraf ingevulde standaardformulier ;
  • Het door uw werkgever opgestelde bewijs, als u zich om professionele redenen inschrijft op een referentieadres ;
  • Het attest afgegeven door het OCMW, als u zich inschrijft op een referentieadres wegens onvoldoende bestaansmiddelen.

Opgelet, indien het gemeentebestuur enige twijfel heeft over de realiteit van de aangevoerde reden (in punt A van dit formulier) zal zij het recht hebben om de overlegging van bewijsstukken te vragen alvorens over te gaan tot registratie op het referentieadres.

PRIJS ?
De inschrijving op een referentieadres is gratis, maar stelt u niet vrij van het betalen van de retributie voor uw identiteitsdocument.

Reglement betreffende het innen van belastingen en retributies op de afgite van getuigschriften, documenten en andere administratieve prestaties