Bevolking - Strafregister

OPGELET : onze diensten helpen u graag verder in het FRANS en het NEDERLANDS met de stappen die u moet ondernemen. Indien u echter moeilijkheden ondervindt op dit gebied, raden wij u ten zeerste aan een beroep te doen op een TOLK, zodat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

Aanvraag voor een uittreksel uit het strafregister

 • Via snelle download, meteen beschikbaar op IRISbox (model 595 of 596.1) ;
 • Online, via een aanvraag op IRISbox (model 596.2) ;
 • Per mail, naar bevolking@anderlecht.brussels.
 Opgelet, indien de aanvraag via mail gebeurt moet men :  
 • De reden voor de aanvraag opgeven ;
 • Het gewenste model opgeven ;
 • Een recto-verso kopie van uw identiteitskaart of verblijfsvergunning toevoegen.

 

Opgelet, indien het uittreksel uit het strafregister in het buitenland moet worden overgelegd en/of dus gelegaliseerd moet worden, is het mogelijk om deze te verkrijgen op IRISbox via het daartoe bestemde formulier.

WAT HEEFT U NODIG ?

 • Uw identiteitskaart of uw verblijfsvergunning ;
 • Uw PIN-code, bij een aanvraag via IRISbox.

Als u niet langer in het bezit bent van uw pincode, gelieve hier te klikken, "PIN- en PUK-codes".

Personen die uit het register zijn geschrapt of die naar het buitenland zijn verhuisd, moeten contact opnemen met het Centraal Register; Waterloolaan 80 - 1000 Brussel.

PRIJS ?
Gratis.

TERMIJN ?
Voor het model 596.2 :

 • 5 werkdagen.

Voor het model 595 of 596.1 :

 • Onmiddellijk als de aanvraag via IRISbox gebeurt.
 • 2 werkdagen indien de aanvraag per mail gebeurt.

Als het uittreksel voor het buitenland is bestemd :  

 • 5 werkdagen.

Afhaling van het uittreksel uit het strafregister

 • Voor een aanvraag van het model 596.2 via IRISbox, zal het uittreksel beschikbaar zijn op uw eBox.
 • Voor een aanvraag via mail, gebeurd de afhaling, zonder afspraak en persoonlijk door de aanvrager, aan het onthaal van de administratieve diensten in de Frankrijkstraat 99, tussen 8u30 en 14u.

WAT HEEFT U NODIG ?
Uw identiteitskaart of uw verblijfsvergunning.

Reglement betreffende het innen van belastingen en retributies op de afgite van getuigschriften, documenten en andere administratieve prestaties