Nationaliteit

OPGEPAST : onze diensten helpen jullie graag verder in het FRANS en het NEDERLANDS  met de stappen die jullie moeten ondernemen. Indien u echter één van deze talen niet machtig bent wordt u   aangeraden om met een TOLK te komen zodat we u de best mogelijke dienstverlening  kunnen bieden.

 

Aanvraag

U wenst de Belgische nationaliteit te verwerven. U heeft twee mogelijkheden : (Invoegen knop Maak een afspraak)

  • per toekenning (voor de leeftijd van 18 jaar)
    Een kind kan van rechtswege Belg worden voor de leeftijd van 18 jaar als het voldoet aan bepaalde voorwaarden van de wet.
    Het kan het ook worden op verzoek van een van zijn Belgische ouders. Prijs : 80 euro
        
  • per verwerving (vanaf de leeftijd van 18 jaar)
    Vanaf de leeftijd van 18 jaar kan een persoon op eigen verzoek Belg worden. Prijs : 65 euro

U wenst de Belgische nationaliteit te herkrijgen of verloren

Prijs : 75 euro


Aangezien elk geval uniek is, is een gepersonaliseerde aanpak in functie van de specifieke situatie van de buitenlandse burger noodzakelijk.

Wat heeft u nodig ?
Om de analyse van uw dossier mogelijk te maken, gelieve uw Belgische verblijfsvergunning mee te nemen.

OPGELET :  overeenkomstig artikel 6 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit kan de aangifte, indien de aangever niet in staat is de nationaliteitsverklaring te onderschrijven, worden ondertekend door een gevolmachtigde met een bijzondere en authentieke volmacht.

De bijzondere en authentieke volmacht wordt opgesteld door een notaris. Zij moet worden gegeven met het oog op het verrichten van de vereiste rechtshandeling namens de betrokken persoon.


Opvolging van het dossier

U heeft zich onlangs aangemeld bij de dienst Nationaliteit en u heeft een lijst met te verzamelen documenten gekregen. U wenst deze documenten in te dienen om de samenstelling van uw dossier voort te zetten. (knop Maak een afspraak)


Afronding van het dossier

Alle documenten in uw aanvraag zijn genummerd door de dienst Nationaliteit en er is u gevraagd om drie kopieën te maken en tegen ontvangstbewijs 150 EUR te betalen (Enkel met Bancontact).

Gelieve een afspraak te maken om verder te gaan met uw verklaring voor de verwerving van de Belgische nationaliteit.

Opgelet : de betaling van een vergoeding van 65 euro is vereist.