De kantoren van het gemeentebestuur van Anderlecht zullen uitzonderlijk gesloten zijn op: vrijdag 10 mei 2024.

De kantoren van het gemeentebestuur van Anderlecht zullen uitzonderlijk gesloten zijn op: vrijdag 10 mei 2024.


De cel OVERLIJDENS (begraafplaats Vogelenzang) zal echetr bereikbaar zijn voor het publiek op zaterdag 11 mei 2024, van 8u30 tot 10u, en dit uitsluitend voor de overlijdensaangiften.

Stedenbouwkundige aanvraag

Infrabel heeft een stedenbouwkundige aanvraag ingediend voor de bouw van haar nieuw hoofdzetel in de Frankrijkstraat.

U bent van harte welkom op een info-sessie omtrent dit nieuw project, op dinsdag 23 april, Frankrijkstraat 91 – 1070 Anderlecht, om 20u (Inschrijving verplicht).

Meer info

Projectoproep 2024 voor het verenigingsleven

Onze gemeente lanceert een projectoproep om verenigingen te versterken en synergieën tussen de verschillende VZW’s in Anderlecht te creëren. De geselecteerde projecten zijn gebaseerd op een van de 4 volgende thema’s:

  • Terugwinnen van publieke ruimte voor iedereen via collectieve creaties
  • Professionalisering van het verenigingsweefsel
  • Ouderschapsondersteuning en/of hulp aan eenoudergezinnen
  • Verkleinen van de digitale kloof door een partnerschap met Openbare Computerruimte (OCR)

Deadline: 10 mei 2024

Reglement en praktische info
Selectiecriteria
Kandidaatstellingsformulier

Gemeentesites

Gemeentebestuur Anderlecht

Raadsplein 1, B-1070 Brussel

 +32 (0)800 9 1070

 info@anderlecht.brussels