Actualité

fermeture

Het gemeentebestuur zal gesloten zijn op 16 juni

De kantoren van het gemeentebestuur van Anderlecht zullen gesloten zijn op vrijdag 16 juni.

 

image

Oproep tot burgerprojecten 2023

De gemeente Anderlecht heeft haar oproep tot burgerprojecten 2023 gelanceerd. Het doel is initiatieven te ondersteunen van inwoners en verenigingen die concrete actie willen ondernemen om hun wijk netter, levendiger of groener te maken.

Deadline: 21 augustus 2023

Meer informatie

anderlecht.be

FEFA VZW - FOOTBALL ÉTUDES FAMILLES ANDERLECHT

"Voetbal, onderwijs en gezin voor de opvoeding en ontwikkeling van een jeugd in Anderlecht. »

Het FEFA-project is opgezet door de dienst Preventie van de gemeente Anderlecht in samenwerking met het Athénée Royal Da Vinci en het RSCA. Het heeft tot doel de sociale integratie en de ontwikkeling van jongeren via sport te bevorderen. De vereniging, die actief is in de Kuregemwijk, richt zich in de eerste plaats tot jongeren tussen 4 en 24 jaar uit Anderlecht, Sinds 2020 steunt het FEFA ook jongeren tot 24 jaar met het oog op hun socioprofessionele integratie.

 • Sport ondersteuning
 • Schoolvervolging / huiswerkscholen
 • Psychosociaal welkom
 • Sociaal-professionele integratie

      
BOULEVARD DE LA RÉVISION, 75 1070 ANDERLECHT
02 522 15 89
WWW.FEFA.BE

pb

Parking Brussels - Tariefwijziging

Op initiatief van het College van burgemeester en schepenen zijn de tarieven die op de Gemeenteraad van 30 maart 2023 werden aangenomen gelijk aan de minimumtarieven opgelegd door het Brussels Gewest. Er bestaat dus geen verhoging van deze tarieven ten voordele van de gemeente. Ter herinnering, laat de bewonerskaart de inwoners van de gemeente toe om onbeperkt te parkeren in de sector van hun woonplaats en in een tweede sector naar keuze (met uitzondering van de rode zones).

Voor meer informatie nodigen wij u uit om de webpagina van Parking Brussels te raadplegen.

proud

Proud in Anderlecht - 17 juni

In deze Pride Month lanceert onze gemeente “Proud in Anderlecht” op 17 juni in l’Espace Carême. Dit nieuwe evenement in Anderlecht wil de LGBTQIA+ - gemeenshappen meer onder de aandacht brengen en tegelijk alle inwoners van Anderlecht aanmoedigen m met elkaar in contact te komen. Hier vindt u het programma

proud

Proud in Anderlecht - 17 juni

In deze Pride Month lanceert onze gemeente “Proud in Anderlecht” op 17 juni in l’Espace Carême. Dit nieuwe evenement in Anderlecht wil de LGBTQIA+ - gemeenshappen meer onder de aandacht brengen en tegelijk alle inwoners van Anderlecht aanmoedigen m met elkaar in contact te komen. Hier vindt u het programma

anderlecht.be

Ontwerp van gedeeltelijke wijziging van het gewestelijkbestemmingsplan in verband met de site “van de Heizelvlakte” en zijn milieueffectenrapport

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 5 juni 2023 tot en met 3 augustus 2023.
Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kunnen de documenten van het dossier geraadpleegd worden:

 • op de website: www.perspective.brussels
 • bij de stad Brussel:  Hallenstraat 4, 1000 Brussel
  • Maandag tot woensdag: 8.30 - 16 uur, donderdag: 8.30 - 18 uur, vrijdag: 8.30 - 13 uur.
  • Donderdag: 16 - 20 uur (alleen op afspraak: 02/279.29.29)
 • Informatie en technische uitleg kunnen alleen op afspraak worden verkregen: 02/279.30.89.

Bericht van openbaar onderzoek

calendrier

De kalender voor de ophaling van vuilniszakken is gewijzigd

Opgelet: sinds 15 mei 2023 is de kalender voor de ophaling van vuilniszakken gewijzigd!
Raadpleeg hier de ophaalkalender voor uw straat.

Tips om afval te sorteren

 

anderlecht.be

Actieplan LGBTQIA+

In juni 2022 stemde de gemeenteraad van Anderlecht eenparig voor een actieplan tegen discriminatie van LGBTQIA+-mensen. Dat plan heeft reeds geleid tot verschillende bewustmakingsacties: getuigenissen, ludieke activiteiten, workshops, theatervoorstellingen, ...

Er bestaan verenigingen om u bij te staan als u het slachtoffer bent van verwerping, discriminatie of andere. Neem voor meer informatie contact op met het Rainbow House op 02 503 59 90 van maandag tot vrijdag van 14u tot 18u.

Hieronder vindt u 4 videogetuigenissen:

marroniers

Bloedende paardenkastanjes

Meerdere paardenkastanjes zullen geveld worden in de Britse-Soldaatlaan om de openbare veiligheid te kunnen garanderen. Deze bomen zijn aangetast door de kastanjebloedingsziekte. Elke velling zal gecompenseerd worden door een nieuwe boom. Er wordt volop ingezet om het monumentale karakter en de biodiversiteit van de Britse-Soldaatlaan te behouden.

Meer info

anderlecht.be

Bloedende paardenkastanjes

Meerdere paardenkastanjes zullen geveld worden in de Britse-Soldaatlaan om de openbare veiligheid te kunnen garanderen. Deze bomen zijn aangetast door de kastanjebloedingsziekte die veroorzaakt wordt door de bacterie Pseudomonas syringae pv aesculi.  Op de bast van de boom ontstaan roestbruine vochtige plekken, die gaan bloeden met een stroperige vloeistof. De ziekte komt uitsluitend voor bij de paardenkastanjeboom.

De bacterie nestelt zich in de boom in de cellen die voor het transport van voeding zorgen. Zo raken die cellen verstopt, waardoor de sapstroom door de bast vermindert.  De bast begint dan te rotten, en scheurt vervolgens open. Hierdoor kunnen grote takken afbreken en zal de boom op termijn afsterven.  Er bestaat momenteel geen ecologisch verantwoorde behandeling om deze bacterie te bestrijden.

Elke velling zal gecompenseerd worden door een nieuwe boom. Er wordt volop ingezet om het monumentale karakter en de biodiversiteit van de Britse-Soldaatlaan te behouden.

Meer info

resto

Oproep tot kandidaatstelling voor het wijkrestaurant “Klaver”

De gemeente Anderlecht lanceert een oproep tot kandidaatstelling voor een concessieovereenkomst van 9 jaar (2023-2032) voor het wijkrestaurant aan de Lenniksebaan 254. Gelieve uw kandidatuur vóór 31 mei 2023 om 12u per e-mail te sturen naar batlog@anderlecht.brussels en hdejemeppe@anderlecht.brussels of in te dienen in de Transvaalstraat 21 te 1070 Anderlecht.

rauter

Oproep tot kandidaatstelling voor het Rauter-paviljoen

De gemeente Anderlecht lanceert een oproep tot kandidaatstelling (faire un lien vers le PDF appel à candidature) voor een concessieovereenkomst van 9 jaar voor de bezetting van het Rauter-paviljoen, gelegen in het Rauterpark. De kandidaturen moeten worden ingediend in de Transvaalstraat 21 te 1070 Anderlecht of per e-mail op batlog@anderlecht.brussels en hdejemeppe@anderlecht.brussels vóór 5 juli 2023 om 12u.

Meer info
Plannen van de ruimte

container

Mobiele containerparken

Van 5 tot 15 juni organiseert de gemeente Anderlecht, in samenwerking met Net Brussel, een buurtdienst waarmee je gratis je grof huisvuil (maximaal 3m³) kwijt kunt. Deze dienst wordt enkel aangeboden aan de inwoners van Anderlecht, dus aarzel niet!

Meer info

Astrid

De ruimte "Astrid" is op zoek naar beheerders

De gemeente Anderlecht doet een oproep tot kandidaatsstelling voor een concessieovereenkomst voor het beheer van de recreatieve ruimte "Astrid" bovenaan in het Astridpark voor een duur van 9 jaar. De kandidaturen moeten ten laatste 5 juli 2023 om 12u afgegeven worden in de Transvaalstraat 21, te 1070 Anderlecht of per mail gestuurd worden naar batlog@anderlecht.brussels en hdejemeppe@anderlecht.brussels.

Oproep tot kandidaatstelling

Astrid ruimte

rauter

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING VOOR DE TIJDELIJKE BEZETTING VAN HET “RAUTER” PALVIJOEN tijdens de zomer 2023

In het kader van het duurzame wijkscontract Biestebroek, lanceert de gemeente een oproep tot kandidaatsstelling voor de bezetting van het Rauter-paviljoen gelegen in de Rauter Park tijdens de maanden juli en augustus 2023. De kandidaturen moeten de oproep tot kandidaatstelling respecteren en naar ons verstuurd zijn per mail (hdejemeppe@anderlecht.brussels of batlog@anderlecht.brussels) of gedeponeerd zijn bij de dienst Gebouwen en Huisvesting, Transvaalstraat 21, te 1070 Anderlecht ten laatste vóór 17 mei 2023, 12u.

Meer info

Projectfiche Biestebroek

Plannen

anderlecht.be

Projectoproep 2023

Het OCMW van Anderlecht lanceert een projectoproep ter ondersteuning van socio-sanitaire projecten die de levenskwaliteit en het welzijn van de inwoners van de wijken Wayez-Centrum en Kuregem beogen te verbeteren. Het proefproject LWGC is een initiatief van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en wordt gesteund door het OCMW van Anderlecht.

De oproep tot het indienen van projecten loopt van 7 avril tot en met 5 mei 2023 en richt zich tot organisaties (vzw) die actief zijn in de wijke Kuregem.

anderlecht.be

Laten we de strijd aanbinden tegen seksuele intimidatie en geweld op straat!

Het FAM-initiatief heeft zichzelf de opdracht gegeven om de strijd aan te binden tegen seksuele intimidatie en seksueel geweld op straat.

Het is enerzijds belangrijk om mogelijke daders te sensibiliseren om alzo dit grensoverschrijdend gedrag te doen verdwijnen of op zijn minst aanzienlijk te laten afnemen. Anderzijds zou het kunnen dat we er tijdens ons leven getuige van zijn. Op dat moment hebben we als burger de verantwoordelijkheid om te reageren, uiteraard zonder afbreuk te doen van onze veiligheid. Om getuigen aan te moedigen om in te grijpen, stelt de campagne "Join the FAM" de 5D-methode voor: afleiden, delegeren, documenteren, leiden en dialoog. Deze video geeft u een beter inzicht waar het om gaat.

Deze strijd wordt essentieel bekeken vanuit de resultaten van het onderzoek van het ONG "Plan International", waaruit blijkt dat 9 van de 10 vrouwen slachtoffer zijn geweest van seksistische intimidatie en/of seksuele agressie.

Deze campagne wordt ondersteund door equal.brussels, de Directie Gelijke Kansen van de Brusselse Gewestelijke Overheidsdienst, in samenwerking met safe.brussels, de instelling van openbaar nut (ION) belast met preventie en veiligheidsbeheer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

https://www.youtube.com/watch?v=ecfmSGY2928

https://www.youtube.com/watch?v=O_PECfhKb3k

poubelle

Een gratis stevige vuilnisbak

Er wordt een stevige vuilnisbak van 80 liter gratis ter beschikking gesteld aan de Anderlechtse gezinnen die een aanvraag indienen via het formulier bij de dienst Onderhoud Openbare Ruimte (netheid@anderlecht.brussels) of via het IRISbox platform. Inlichtingen: 0800 9 1070

anderlecht.be

Online aanvragen - Begraafplaats

Personen die in het bezit zijn van een identiteitskaart of verblijfsvergunning, alsmede begrafenisondernemers hebben de mogelijkheid om bepaalde administratieve documenten te verkrijgen of om bepaalde operaties aan te vragen via IRISbox.

Welke documenten en aanvragen zijn beschikbaar?

Opgelet, volgende aanvragen hebben enkel betrekking op de begrafenisondernemers :

Andere administratieve documenten of bepaalde operaties, in verband met de dienst Bevolking en de Vreemdelingendienst, zijn eveneens beschikbaar via IRISbox. Klik hier om toegang te krijgen