Toegang tot uw garage

De gemeente heeft een nieuw retributiereglement aangenomen voor het verkrijgen van de markering van een of meer verdrijvingsvlakken waardoor u gemakkelijk in en uit uw garage kunt komen.

In het kader van dit reglement kan de wegmarkering en het eventueel plaatsen van paaltjes of plantenbakken, zolang de voorraad strekt, op de openbare weg van de gemeente alleen gebeuren om voertuigen toegang te verlenen tot een garage of oprit waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is verkregen.

Het reglement, de procedure, de voorwaarden voor verkrijging en het aanvraagformulier zijn hieronder beschikbaar.

Na verzending van het formulier en indien goedgekeurd door het gemeentebestuur, zal de aanvrager gevraagd worden om een overeenkomst te ondertekenen met de gemeente Anderlecht, waarin de verplichtingen van de partijen uiteengezet worden.

De dienst Mobiliteit blijft tot uw beschikking voor bijkomende informatie: mobilite@anderlecht.brussels