Ik ben handelaar

 • Vergunningen en andere voorwaarden voor het opstarten van eigen zaak
      
 • Openen van een handelszaak
  Bepaalde commerciële activiteiten vereisen administratieve formaliteiten voor de opening, die onderworpen zijn aan controles door het gemeentebestuur.
      
  Raadpleeg daarom die reglementen voor je een huurovereenkomst ondertekent of aanzienlijke investeringen doet.

Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning

Volgens de gewestelijke ordonnantie van 12 december 2002 hebben volgende activiteiten een stedenbouwkundige vergunning nodig: restaurants, snackbars, frietkoten, tavernes, cafés en andere zaken waar men kan drinken of eten, nachtclubs, danszalen, zalen voor kansspelen, Luna Parks, ruimten voor feesten en voorstellingen, videotheken, bioscopen, zaken voor erotische shows, nachtwinkels, peepshows, seksshops, kamertjes, prive-clubs, wasserettes, benzinestations of een vak op motorvoertuigen, handelszaken van het type phone shop die namelijk een commerciële dienst leveren, voornamelijk toegang tot telecommunicatiehulpmiddelen zoals telefonie of internet.

De Brusselse grondgebruikscode onderwerpt commerciële vestigingen of uitbreidingen van meer dan 600 m² aan een stedenbouwkundige vergunning.

Maar ook voor het plaatsen van een bord of advertentie in verband met het bord en / of reclameapparaat.

Aanvraag van een milieuvergunning

Ik wil van activiteit veranderen

Als je zaak van activiteit verandert, dan moet je een stedenbouwkundige verklaring vragen.
     

Horeca

Formaliteiten voorafgaand aan de opening van een horeca
Specifieke regels regelen de formaliteiten die vóór de opening van een horeca moeten worden vervuld, met name wat betreft de preventie van branden of de bescherming van de hygiëne in het bijzonder.
Voorwaarden voor het verkrijgen van een vergunning voor het openen of hervatten van een Horeca-bedrijf: 
Meer info: Horecaloket van de dienst Economische ontwikkeling  - 02 436 65 40 - horeca@anderlecht.brussels
        

Kansspelen

Het certificaat "Kansspelen Klasse III" in een Horeca-etablissement wordt door de burgemeester afgeleverd voor bedrijven die in het bezit zijn van een vergunning "drinkplaatsen".

Het certificaat "Kansspelen Klasse IV " is relevant voor plaatsen die uitsluitend bestemd zijn voor het aannemen van weddenschappen zoals wedkantoren en kansspelinrichtingen (boekhandel).
Deze kansspelvergunning wordt verleend na advies van de burgemeester en het afsluiten van een convenant met het gemeentebestuur.

Om een aanvraag te doen, breng of stuur je je formulier naar de dienst  Economische Ontwikkeling

Voorwaarden voor het verkrijgen van een vergunning voor het openen of hervatten van een Horeca-bedrijf

Om een aanvraag te doen, breng of stuur je je formulier naar de dienst Economische ontwikkeling.

Formulier in bijlage

Meer info      

Nachtwinkels en privaat bureau voor Telecommunicatie

Informeer je voordat je verder gaat met de installatie van je etablissement!

Nachtwinkels

Het is vastgesteld dat er een aanslagvoet van de openingstaks en een jaarlijkse taks worden ingesteld voor nachtwinkels in de omgeving van Anderlecht.
De aanslagvoet is verschuldigd bij elke opening van een nieuwe commerciële activiteit van een nachtwinkel.
Elke verandering van exploitant is gelijk aan een nieuwe bedrijfsactiviteit.  

Reglementen in bijlage

Vereisten om een nachtwinkel te openen:

 • wordt uitsluitend in het handelsregister opgenomen onder de rubriek "verkoop van algemene levensmiddelen en huishoudelijke goederen";
 • geen andere commerciële activiteiten ontplooien dan de bovengenoemde (bv. Privaat bureau voor telecommunicatie ...);
 • een verkoopoppervlakte van maximaal 150 m²
 • meer dan 300 meter van een andere nachtwinkel gelegen
 • op een prominente en permanente manier het woord "nachtwinkel" weergeven.

Privaat bureau voor Telecommunicatie

Het is vastgesteld dat er een aanslagvoet van de openingstaks en een jaarlijkse taks worden ingesteld voor de bedrijven die telecommunicatieapparatuur tegen vergoeding ter beschikking stellen in Anderlecht.

De aanslagvoet is verschuldigd bij elke opening van een nieuwe commerciële activiteit van een bedrijf die telecommunicatieapparatuur tegen vergoeding ter beschikking stelt.

Elke verandering van exploitant is gelijk aan een nieuwe bedrijfsactiviteit.

Reglementen in bijlage

Terrassen en etalages

Om de rust van alle gebruikers te garanderen, zijn de terrassen gereguleerd.

Alleen bedrijven die tot de horecasector behoren, kunnen een jaarlijkse terrasvergunning aanvragen mits deze in overeenstemming is met de regulering van de sector.

Andere bedrijven kunnen echter in sommige gevallen een machtiging vragen voor een etalage of een presentatieschraag.

Event-gerelateerde toelatingen zijn ook mogelijk

Meer info: Horecaloket van de dienst Economische ontwikkeling - 02/436.65.40

Openingsdagen- en uren

De federale wet van 10 november 2006 legt een wekelijkse rustdag op en beperkt de opening van de winkeldag (van 5u tot 20u op weekdagen, van 5u tot 21u op vrijdag en op de vooravond van feestdagen) of 's nachts (van 18u tot 7u in de ochtend).

Wekelijkse rustdag

Bedrijven die zich bezighouden met de directe verkoop van producten of diensten waarvoor klantcontact nodig is, moeten één dag rust per week respecteren.

Een rustdag betekent een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend om 5u of om 13u en die de volgende dag op hetzelfde tijdstip eindigt.

Elk bedrijf kiest vrij zijn wekelijkse rustdag.

Wordt er geen keuze gemaakt, dan is zondag de rustdag.

De verklaring van de gekozen dag wordt door de exploitant kennis gegeven aan het college van burgemeester en schepenen.

De aangever legt aan het gemeentebestuur een of meer schriftelijke verklaringen voor die bedoeld zijn om de gekozen rustdag anders dan zondag aan te kondigen.

De zegel van de gemeente wordt aangebracht en er wordt melding gemaakt van de datum van de verklaring.

Het bord moet op een zichtbare manier worden aangebracht en van de buitenkant zichtbaar zijn (behalve als de gekozen dag zondag is).

Als de wekelijkse rustdag onmiddellijk voorafgaat aan een wettelijke feestdag, kan deze worden uitgesteld tot de dag na die wettelijke feestdag.

Er kan geen dag worden gewijzigd als een minimumperiode van 6 maanden niet is verstreken.

Meer info

Afwijking op de wekelijkse rustdag

Artikel 15 van de wet van 10 november 2006 staat het college van burgemeester en schepenen toe om voor bijzondere en tijdelijke omstandigheden of op beurzen en markten vrijstellingen te verlenen van de verplichte wekelijkse rustdag. Deze afwijkingen mogen niet meer dan 15 dagen per jaar betreffen.

Download het schema van vrijstellingen 2023

Download het schema van vrijstellingen 2024

Dit laat een restant dagen achter waarop het college op verzoek van representatieve verenigingen van buurthandelaren een vrijstelling kan verlenen.

Meer informatie: Dienst Economische ontwikkeling - 02 436 65 40 - economie@anderlecht.brussels

Het gemeentelijk grondgebied is opgedeeld in 6 verschillende zones om de toewijzing van wekelijkse rustdagen in buurten te vergemakkelijken.

Download de zonekaart

Controle hygiëne in zaken

Handelszaken, zoals slagerijen, bakkerijen, restaurants, snackbars, voedingswinkels en andere worden regelmatig bezocht door inspecteurs van de dienst Hygiëne die de naleving van de normen controleren die door het FAVV zijn vastgesteld.

Hygiëne en Volksgezondheid: Bruinstraat 3 - 02 522 65 41 - hygiene@anderlecht.brussels
Open op maandag van 9u tot 11u30 - vrijdag van 13u tot 15u en op afspraak.

Meer informatie over FAVV-normen

Handelaarsverenigingen

 • Een grote meerderheid van de Anderlechtse handelaren zijn gegroepeerd in hun respectievelijke wijken binnen hun handelsvereniging. Er zijn momenteel 6 handelaarsverenigingen in Anderlecht.
 • Ze organiseren rommelmarkten, braderijen of elk ander soort entertainment dat de dynamiek van de bedrijven die zij vertegenwoordigen promoot.

Lijst van de handelaarsverenigingen

Handel. Vereniging. TRIANGEL      
Handel. Vereniging. SCHEUT Mevrouw N. OULAD Voorzitster Ninoofsesteenweg 419
Handel. Vereniging. WESTLAND     Sylvain Dupuislaan 433
Handel. Vereniging. WAYEZ – ST GUIDON Meneer Y. HAMDAOUI Voorzitter Wayezstraat 105
Handel. Vereniging. GOEDE LUCHT Meneer A. DE SPIEGELEER Voorzitter Fraternellesquare 2
Handel. Vereniging. RAD - BIZET