Begraafplaats - Steenhouwers

Om ons in staat te stellen u zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op uw activiteiten op onze begraafplaats, heeft u de mogelijkheid om ons uw e-mailadres te geven via het formulier onder de volgende link. Klik hier


We wijzen de steenhouwers erop dat elk aanvraag voor de plaatsing, wijziging of verwijdering van een grafmonument,  evenals elk graveerwerk (uithouwen van de opschriften of volgnummer) enkel kan gebeuren na akkoord van de conservator of zijn adjunct.

Daartoe nodigen we u uit uw aanvraag te doen via het document dat u kunt downloaden door hier te klikken :

Uw aanvraag evenals uw gemerkte plannen, in dubbel en voorafgaandelijk door de vergunninghouder gedagtekend en ondertekend, dienen overhandigd te worden aan het administratief kantoor van de begraafplaats via mail: begraafplaats@anderlecht.brussels.

De op de graven te plaatsen gedenktekens, zerken en graftekens zijn onderworpen aan de afmetingen en de volumes voorzien in het algemeen reglement op de begrafenissen, de lijkverbranding en de begraafplaats. Om ze in planvorm te bekijken, kunt u het volgende document downloaden.

Wanneer u een gunstig advies heeft verkregen, moet u een afspraak maken voor de plaatsing, het wijzigen of het verwijderen van een grafmonument.

Afspraken zijn mogelijk op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen 9u en 14u.

Op de dag van de afspraak, voordat u zich naar het perk begeeft, dient u zich met al uw documenten aan te bieden bij het administratief kantoor van de begraafplaats.

Opgelet: houd er rekening mee dat iedere plaatsing het onderwerp uitmaakt van één enkele afspraak.

Sluitingsdagen van het gemeentebestuur in 2024 :

Maandag 1 januari Geen begrafenissen mogelijk
Maandag 1 april  Begrafenissen mogelijk van 8u30 tot 12u
Woensdag 1 mei Geen begrafenissen mogelijk
Donderdag 9 mei  Geen begrafenissen mogelijk
Vrijdag 10 mei  Begrafenissen mogelijk van 8u30 tot 12u
Maandag 20 mei Begrafenissen mogelijk van 8u30 tot 12u
Maandag 22 juli Begrafenissen mogelijk van 8u30 tot 12u
Donderdag 15 augustus Geen begrafenissen mogelijk
Vrijdag 16 augustus Begrafenissen mogelijk van 8u30 tot 12u
Dinsdag 10 september Begrafenissen mogelijk van 8u30 tot 12u
Vrijdag 1 november Geen begrafenissen mogelijk
Maandag 11 november Begrafenissen mogelijk van 8u30 tot 12u
Woensdag 25 december Geen begrafenissen mogelijk
   


Uitzonderingen :
Vanaf de voorlaatste werkdag van de maand oktober tot en met 2 november is het verboden:

  • eender welk grafteken of toebehoren te plaatsen of weg te nemen; dit verbod geldt niet voor het plaatsen van kransen, medaillonportretten of bloemen;
  • opschriften te beitelen op de graftekens, of de bestaande opschriften dieper te maken; enigerlei beitelwerk, schilderwerk of verguldsel uit te voeren, de graftekens of onderdelen op te voegen of recht te zetten;
  • De zerken of graftekens die op de voorlaatste werkdag van de maand oktober op het ogenblik van de sluiting, niet zouden geplaatst zijn zullen daags daarna voor 10 uur, door de belanghebbenden moeten weggenomen en buiten de begraafplaats gebracht worden.

Wij vestigen uw aandacht op de volgende punten :

  • Behalve toelating in geval van hoogdringendheid verleend door de conservator van de begraafplaats, is het verboden op zaterdag, zon‑ en feestdagen enigerlei bouw- , grond- of plantwerken op de begraafplaats uit te voeren.
  • Alvorens over te gaan tot een begraving of opgraving in volle grond, moet de vergunninghouder op zijn kosten en volgens de aanduidingen van de dienst, het monument laten wegvoeren evenals gebeurlijk de aanpalende monumenten. U wordt vriendelijk verzocht de verwijdering 48 uur voor de datum van de begraving of opgraving uit te voeren. De monumenten dienen binnen de vijftien dagen na de begraving of opgraving worden teruggeplaatst. Indien niet wordt het werk van ambtswege door het bestuur uitgevoerd op kosten, gevaar en risico van de in gebreke blijvende vergunninghouder.
  • De stenen moeten gehouwen zijn en klaar zijn om onmiddellijk geplaatst te worden alvorens zij de begraafplaats binnengebracht worden.  Het plaatsen van graftekens moet gebeuren zonder onderbreking.