Vaccibus

De Vaccibus zal vandaag (12/01) niet op het Raadsplein staan. Ook de toekomstige data 26/01, 31/02 en 02/02 op het Raadsplein zijn geannuleerd. De Vaccibus staat wel nog op 17/01, 19/01 en 24/01 aan de Zamenhoflaan.

Je kan er terecht voor je boosterdosis, maar ook voor je eerste of tweede prik!

Vernieuw je bewonerskaart op tijd!

Ter herinnering: vanaf 1 februari treedt een nieuw parkeerreglement in werking in Anderlecht. Onze gemeente heeft zich aangesloten bij de aanbevelingen van parking.brussels teneinde de mobiliteit en het parkeren voor de bewoners te bevorderen. De nieuwe bewonerskaart is één of twee jaar geldig en kost 15 euro per jaar. Vergeet niet om ze op tijd te vernieuwen in het kantoor van parking.brussels (Frankrijkstraat 95), via e-mail of op IRISbox.

DWC Bizet | Oproep tot blijk van belangstelling

Het DWC Bizet voorziet de ontwikkeling van woningen en openbare voorzieningen op de parking Bizet; in afwachting daarvan zullen op het perceel tijdelijke initiatieven worden genomen om het terrein nieuw leven in te blazen en de sociale samenhang binnen de perimeter van het DWC te versterken.

Wij delen u mee dat de einddatum voor het indienen van de kandidaturen betreffende de oproep tot blijk van belangstelling voor het tijdelijke gebruik van de parking Bizet verplaatst is naar 10 februari 2022 om 12u00.

Meer info
Reglement
Kandidatuurformulier
Projectfiche Bizet parking

Gemeentesites

Gemeentebestuur Anderlecht

Raadsplein 1, B-1070 Brussel

 +32 (0)2 558 08 00

 info@anderlecht.brussels