Verkiezingen 2024

Wie verkies ik op 9 juni 2024?

Op 9 juni vinden drie verschillende verkiezingen plaats: de regionale, federale en Europese verkiezingen. 

Is stemmen verplicht?

Iedere kiezer, of hij Belg is of staat ingeschreven op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen, is verplicht om te gaan stemmen. Door dit stemrecht niet uit te oefenen, riskeert u zich sancties. Als u niet in de mogelijkheid bent om persoonlijk te gaan stemmen, staat het u vrij om uw stem uit te brengen via een vertrouwenspersoon door te stemmen bij volmacht.

Waar, wanneer en hoe moet ik stemmen?

Alle kiezers dienen zich naar het stembureau te begeven waarvan het adres op hun oproepingsbrief vermeld staat.
De stembureaus zullen op zondag 9 juni 2024 geopend zijn van 8u tot 16u.

In Anderlecht zal er elektronisch gestemd worden met papieren bewijs.

Ik kan niet gaan stemmen op 9 juni 2024. Wat moet ik doen?

Er zijn twee alternatieven:

U stemt niet, maar dan dient u uw afwezigheid te verantwoorden.

Hiervoor moet u bij het gemeentebestuur een bewijs inleveren dat u niet kunt komen stemmen op 9 juni 2024. Dit bewijs moet per e-mail opgestuurd worden naar bevolking@anderlecht.brussels of ingediend worden bij de Bevolkingsdienst, Frankrijkstraat 99.

Op het bewijsdocument moeten uw naam, voornaam en een datum vermeld staan. Met name de volgende bewijsstukken komen in aanmerking:

  1. Een medisch attest waaruit blijkt dat u niet in staat bent om u naar het kiesbureau te begeven op 9 juni 2024
  2. Een attest van uw werkgever waarin deze bevestigt dat u moet werken op 9 juni 2024
  3. Indien u in het buitenland verblijft: een vliegtuigticket heen en terug, een treinticket of een buskaartje op naam, een hotelreservatie, een proces-verbaal van de politie, opgemaakt in het buitenland, waarin wordt verklaard dat u zich op 9 juni 2024 in hun land bevindt, enz.

Dit bewijs dat u in de onmogelijkheid bent om te stemmen op 9 juni 2024 kan ons bezorgd worden tot drie maanden na de verkiezingen, dit is tot 9 september 2024.

U stemt bij volmacht. Hoe gaat u te werk?

Stemmen bij volmacht kan enkel wanneer een kiezer in de onmogelijkheid verkeert om persoonlijk naar het stembureau te gaan. In dat geval kan de afwezige kiezer (de volmachtgever) een vertrouwenspersoon aanduiden (de volmachtdrager) die zal gaan stemmen in naam en voor rekening van zijn/haar volmachtgever.

Alle informatie over stemmen bij stemmen vindt u hier.

Heeft u een oproep ontvangen om bijzitter of voorzitter van een stembureau te zijn?

Vind hier alle benodigde informatie.

Video links

  • Ik heb mijn oproepbrief of identiteitskaart niet meer
  • Stemmen bij volmacht
  • Ik weet niet hoe ik moet stemmen
  • Link voor jongeren
  • Hoe elektronisch stemmen

De informatie die u zoekt niet gevonden?

Meer info