Speciale regelen van openbaarmaking (SRO)

Wat is een openbaar onderzoek en een overlegcommissie?

Het openbaar onderzoek

Tijdens het openbaar onderzoek kan je aanvraag openbaar bekend gemaakt worden via rode affiches/borden op strategische plaatsen nabij het project en op de gemeentelijke aankondigingsborden.
Tijdens de gehele duur van het openbaar onderzoek kan u uw schriftelijke opmerkingen maken, bezwaren meedelen en vragen om gehoord te worden tijdens de overlegcommissie.

Er zijn 3 manieren om uw opmerkingen mee te delen:

 1. Via de post:
  Gemeente Anderlecht
  Dienst Stedenbouwkundige Vergunningen
  Raadsplein 1
  1070 Anderlecht
 2. Per E-mail:
  overlegcommissie@anderlecht.brussels
 3. Via https://openpermits.brussels/

Wanneer is het mogelijk om het aanvraagdossier tot stedenbouwkundige vergunning te consulteren:

 • Aan ons loket:
  van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 15u (enkel op voorhand verkregen afspraak)
 • Tijdens de permanentie:
  maandagavond van 18u tot 20u zijn (enkel op voorhand verkregen afspraak)

Opgelet: tijdens de zomermaanden juli en augustus en tijdens verlofdagen, zijn er geen openbare onderzoeken en dus geen consultatie.

De overlegcommissie

Wat is de overlegcommissie?

Een overlegcommissie is een raad met vertegenwoordigers van het Brussels gewest (Urban Brussels, de directie van de Monumenten en de Landschappen Brussel en Leefmilieu Brussel) en onze dienst Stedenbouwkundige Vergunningen. De schepen van Stedelijke Ontwikkeling is de voorzitter van de overlegcommissie. 

Hoe verloopt een vergadering van de overlegcommissie?
Stap 1: de dienst Stedenbouwkundige Vergunningen nodigt iedere betrokkene uit om gehoord te worden:

 • de aanvrager en eventueel de architect van de vergunningsaanvraag
 • personen die tijdens het openbaar onderzoek hebben gevraagd om gehoord te worden
 • andere personen die de commissie wil horen.
Opgelet: Elke persoon mag een raadgever meebrengen om hem bij te staan tijdens de overlegcommissie.

Stap 2: De aanvrager en/of de architect stellen het project voor aan alle deelnemers van de overlegcommissie.
Stap 3: Buurtbewoners en andere personen die gehoord wensen te worden, kunnen hun opmerkingen wat betreft het project meedelen aan de commissie.
Stap 4: De commissieleden stellen daarna hun vragen en geven hun opmerkingen
Stap 5: De voorzitter en de commissieleden overleggen achter gesloten deuren om een gedetailleerd advies over het project te formuleren. De overlegcommissie zal een gunstig, ongunstig of uitgesteld advies uitbrengen, met het oog op bijkomende inlichtingen en/of het project gedeeltelijk te wijzigen.
Stap 6: Het proces-verbaal van de vergadering en het advies van de overlegcommissie zijn 2 werkdagen na de zitting beschikbaar op onze dienst Stedenbouwkundige Vergunningen via 02 800 07 74 of 02 800 07 54 of door langs te komen aan ons loket tijdens onze openingsuren.
Stap 7: De adviezen van alle dossiers behandeld tijdens de overlegcommissie zijn beschikbaar hier enkele weken na de overlegcommissie.