Openbaar onderzoek : Duurzaam Wijkcontract Bizet

Voorwerp : het programma van het duurzaam wijkcontract « Bizet » : vastgoedoperaties aangaande woningen en buurtinfrastructuren, operaties die bestemd zijn voor de herwaardering van de openbare ruimten of de infrastructuren van het stadsnetwerk, operaties met het oog op de verbetering van de milieukwaliteit van de perimeter, acties ter bevordering van de maatschappelijke en economische herwaardering van de wijk, ondersteuningsacties voor participatieve activiteiten, acties voor de coördinatie, de communicatie en de participatie.

Betrokken straten : Bergensesteenweg (onpare kant van nr. 849 tot nr. 1165, pare kant van nr. 814A tot nr. 1112), Mensenrechtenlaan (pare kant van nr. 2 tot nr. 20), Volhardingslaan (onpare kant van nr. 13 tot nr. 67), Werktuigkundestraat, Radplein, Wolvenstraat (onpare kant), kanaal Brussel-Charleroi (stuk tussen de Frans van Kalkenlaan en de Wolvenstraat), Frans van Kalkenlaan (onpare kant tussen de Henri Deleersstraat en het kanaal Brussel-Charleroi), Félix de Cuyperstraat, Henri Deleersstraat, Resedastraat, Sympathiestraat, Korte Molenstraat, Robert Buyckstraat, Clément de Clétystraat, Korte Wolvenstraat, Bouwkunststraat, Nationale Maatschappijlaan (stuk tussen de Bergensesteenweg en de Volhardingslaan).

Technische uitleg betreffende het dossier kan verkregen worden bij de dienst Stadsrenovatie op vrijdagvoormiddag van 9u tot 12u of op afspraak per telefoon (02 558 09 26) of per elektronische post (lrebouh@anderlecht.brussels).

De opmerkingen en klachten aangaande het dossier kunnen gericht worden :

  • per brief aan het College (t.a.v. de dienst Stadsrenovatie), Raadsplein 1 te 1070 Anderlecht of per mail (lrebouh@anderlecht.brussels) ten laatste op donderdag 18 februari ;
  • indien nodig mondeling, tijdens het openbaar onderzoek, op vrijdag van 9u tot 12u, bij de dienst Stadsrenovatie. Tijdens de duurtijd van het openbaar onderzoek, kan elke persoon schriftelijk vragen aan het College om door de Overlegcommissie gehoord te worden.