Algemeen Politie Reglement 2020

DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE ANDERLECHT brengt u ter kennis dat de beraadslaging van de Gemeenteraad van 26 maart 2020 betreffende :

– het gemeenschappelijke Algemeen politiereglement voor de 19 gemeenten zoals goedgekeurd door de conferentie van burgemeesters van 9 oktober 2019;
– de bijlagen bij het Algemeen politiereglement : het protocol voor gemengde overtredingen, het protocol voor overtredingen begaan door minderjarigen, het verkeersprotocol;

door de toeziende overheden goedgekeurd werd op 3 april 2020.

Voornoemde beraadslaging kan bij de dienst juridische Zaken van 20 tot 24 april 2020 geraadpleegd worden, alsook op de website https://www.anderlecht.be/nl/algemeen-politie-reglement-2020

Anderlecht, 20 april 2020.

De wnd burgemeester,

F. CUMPS.