Huwelijk

OPGEPAST: onze diensten helpen u graag verder in het FRANS en het NEDERLANDS met de stappen die u moet ondernemen. Indien u echter moeilijkheden ondervindt op dit gebied, raden wij u ten zeerste aan een beroep te doen op een TOLK, zodat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

VOORWAARDEN?

  • Alleenstaand, weduwe of gescheiden zijn
  • Bepaalde familierelaties zijn bij wet verboden
  • Meerderjarig zijn

PROCEDURE?

De toekomstige echtgenoten openen een dossier per mail huwelijken@anderlecht.brussels en voegen een kopie van de identiteitskaarten (voor- en achterzijde) of paspoort(en) bij.

U ontvangt dan de nodige informatie en een lijst van de documenten die aan het bestuur moeten worden verstrekt om de huwelijksaangifte op te stellen. Deze lijst van documenten varieert naargelang het statuut en de hoedanigheid van de toekomstige echtgenoten.

Wanneer u alle gevraagde documenten in uw bezit hebt, neemt u per e-mail contact op met de cel Huwelijken om een afspraak te maken om deze documenten in te dienen. Zodra dit is afgesproken, ontvangt u een e-mail ter bevestiging van de afspraak.

OPGELET: Elke buitenlandse akte of document dat in België wordt voorgelegd, moet voldoen aan de criteria voor legalisatie. Indien dit document niet in het Nederlands of in het Frans is opgesteld, moet het door een beëdigd vertaler worden vertaald. Als deze vertaling in het buitenland wordt gemaakt, moet deze aan dezelfde legalisatiecriteria als de voorgelegde akte voldoen.

TERMIJN VOOR DE VOLTREKKING?

Elke huwelijksvoltrekking moet worden voorafgegaan door een huwelijksaangifte. Deze aangifte moet minstens 15 dagen voor de huwelijksdatum worden gedaan en is 6 maanden en 14 dagen geldig.

WAAR WORDEN HUWELIJKEN VOLTROKKEN?

Ze worden voltrokken door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand in de grote trouwzaal van het gemeentehuis, Raadsplein 1.

WANNEER WORDEN DE HUWELIJKEN VOLTROKKEN EN WAT ZIJN DE KOSTEN DAARVAN?

  • Van maandag tot Vrijdag van 8u30 tot 15u30:  € 100
  • Zaterdag tussen 10u en 12u : € 100
  • Zaterdag vanaf 12u : € 300
  • Huwelijksboekje (facultatief): € 25
  • Dossierkosten: 60€ of 110€ in functie van uw administratieve situatie

Opgelet:

  • betaling enkel met de bankkaart.
  • elke betalende plechtigheid is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

HOE MOET U EEN HUWELIJKSCONTRACT OPSTELLEN?

U moet contact opnemen met uw notaris die het huwelijkscontract met u opstelt.