Transversaal strategisch plan

Aan het begin van deze legislatuur, hebben onze verkozenen hun beleidslijnen omgezet naar een algemene beleidsverklaring om te investeren in een stadsproject dat zich voluit op de toekomst richt. Een project dat er voor ons en de toekomst van onze kinderen is. Een project dat als leidraad voor ons gemeentebestuur dient.

Het directiecomité heeft zich dit nieuwe actieplan van de meerderheid voor de legislatuur 2018-2024 eigen gemaakt om dit om te zetten naar een transversaal strategisch plan (TSP) en dit op een tastbare manier uit te voeren.

Ons gemeentebestuur gaat steeds meer uitdagingen aan en het is dan ook hoog tijd om deze te beheren aan de hand van doelstellingen.

Hiervoor moeten er duidelijke en realiseerbare doelstellingen worden vastgelegd.
Het gemeentebestuur is dit aan zijn burgers en verkozenen verschuldigd.

Het huidige strategische plan dient als werkinstrument voor de komende 6 jaar en moet de prioriteiten aansturen die vooraf als operationele doelstellingen en concrete acties werden geselecteerd door het beleidsprogramma. Het plan moet het gemeentebestuur zo goed mogelijk op weg helpen met de aanwezige middelen en personen informeren die de vordering van de vele projecten willen kennen.

Zo heeft het Anderlechtse gemeentebestuur alles in handen om in te spelen op de uitdagingen van morgen en de beleidslijnen van de verkozenen tot een goed einde te brengen. De methodologie die werd gebruikt om het strategisch plan te bepalen ging gepaard met uitvoerig overleg en werd in december 2018 opgestart.

Het directiecomité vergaderde meermaals en zowel de prioritaire acties als de projectbeheerders werden bepaald. In juni 2019 werd er tijdens een seminarie gestart met de classificatie.

Transversaal strategisch plan